Katrine Bouschinger Christensen

Katrine Bouschinger Christensen

Ph.d. stipendiat

Ph.d.-projekt: ‘Producing serial fiction for children and young audiences’

Vejleder: Eva Novrup Redvall, Lektor, Københavns Universitet.

Mit ph.d-projekt er en del af det større forskningsprojekt Reaching Young Audiences: Serial Fiction and Cross-Media Storyworlds for Children and Young Audiences (RYA)

Børn og unges medievaner er under hastig forandring, og de møder nu fiktionsfortællinger i mange formater på forskellige platforme. I tæt samarbejde med en række internationale forskere og nationale branchepartnere kombinerer forskningsprojektet produktions- og publikumsstudier for at analysere det aktuelle landskab for produktion, distribution og reception af fiktionsindhold til børn og unge.

I mit ph.d-projekt undersøger jeg via produktionsstudier og kvalitative casestudier de aktuelle danske produktionsstrategier bag seriel fiktion og tværgående mediefortællinger til børn og unge. Disse vil løbende sammenholdes med eksempler fra NRK i Norge og BBC i England. Afhandlingen undersøger, hvad der i produktionskulturen betragtes som ’best practice’ både i et videnskabeligt og et industrielt perspektiv, og afhandlingen vil bidrage med værdifuld ny viden inden for børns medier, kulturelle industrier og produktionsstudier.

'Reaching Young Audiences' er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og løber fra 2019-2024.

ID: 229423960