Trine Louise Schreiber

Trine Louise Schreiber

Lektor

 • 1.september 2017-1.september 2018: Deltagelse som forsker i DEFF-projektet ´Co-creation: Studerende som medproducenter i udviklingen af bibliotekernes digitale læringsprodukter´
 • 1.september 2014 - 1.februar 2016: Deltagelse som forsker i DEFF-projektet ´E-læring, informationskompetence og biblioteksservices´.
 • 1.september 2013-1.marts 2017: Ph.d.-koordinator ved IVA
 • 1.februar 2013: Bivejleder på Niels-Peder Hjøllunds ph.d.projekt
 • January 2012-fortsat: Redaktionsmedlem af Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling
 • Januar 2011-januar 2012: Sparringspartner og forsker i forhold til DEFF-projektet 'Videreudvikling af UB-testen'
 • September 2011-Januar 2015: Hovedvejleder på Sara Jensens ph.d.projekt
 • August 2011: Færdiggørelsen af projekt SALLY ved IVA. Projektet bestod af forskning og evaluering af tre norske webbaserede tutorials.
 • August 2010: Start på projekt SALLY ved IVA. Projektet består af forskning og evaluering af tre norske webbaserede tutorials
 • April 2010-January 2012: Redaktionsmedlem af tidsskriftet Dansk Biblioteksforskning
 • Januar 2010-januar 2012: Formand for studienævnet ved det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA)
 • September 2009-oktober 2010: Deltager i DEFF projektet ´Informationskompetence i gymnasiet´. I samarbejde med DPU og biblioteket på DPU
 • Februar 2009: Underviser og forsker ved Danmarks Biblioteksskole
 • September 2008-februar 2009: Uddannelseleder og prorektor ved Danmarks Biblioteksskole
 • Januar 2008-september 2008: Uddannelsesleder og konstitueret rektor ved Danmarks Biblioteksskole
 • September 2007-januar 2008: Uddannelsesleder og prorektor ved Danmarks Biblioteksskole
 • Juni 2007-oktober 2008: Medlem af DEFF programgruppe: Mødet med brugeren.
 • Februar 2006-februar 2007: Evaluering af et delprojekt af PuLLS (Public Libraries in the Learning Society), et EU-projekt initieret af Århus Kommunes Biblioteker
 • Maj 2005-november 2005: Deltager i projekt Videnfællesskab (som en del af MEDVID II) sammen med CVU Vita, Holstebro
 • Fra foråret 2001: Medlem af såvel forskeruddannelsesudvalget (indtil september 2003) som forskningsudvalget ved Danmarks Biblioteksskole
 • September 2001: Vejleder på Camilla Morings ph.d.projekt
 • Januar 2003-juli 2003: Deltager i projektet MEDVID i samarbejde med bl.a. Handelshøjskolen i Århus og CVU VIA i Holstebro
 • September 1996 til og med juli 2000: Undervisning i faget organisationskommunikation ved kandidatuddannelsen ved Center for Kulturformidling, Sydjysk Universitet som led i samarbejdsaftalen mellem Odense Universitet og Danmarks Biblioteksskole. Vejleder på adskillige specialer ved denne kandidatuddannelse.
 • Juli 1995: Ansat som lektor ved Danmarks Biblioteksskole, København, under fagområdet økonomi og administration.
 • August 1994: Ansat som lektorvikar ved Danmarks Biblioteksskole, København, under fagområdet Økonomi og administration. 
 • 25. nov. 1994: Forsvar af doktorafhandling i sociologi, Umeå Universitet (www.soc.umu.se/). Doktorafhandlingen har titlen: "Forhåbninger og skuffelser i kvindeerhvervene. Kvinders møde med ny teknologi og organisatorisk forandring".
 • Fra 1990: Ansat som doktorand ved Institutionen Sociologi, Umeå Universitet, Sverige (www.soc.umu.se/).
 • I 1985: Tilknyttet forskeruddannelsen ved Umeå Universitet i Sverige, ved Institutionen i Sociologi . Først ansat som timelærer og fra 1988 ansat som forskningsassistent og tilknyttet forskningsprojekter i emneområdet Folkebibliotekets udvikling. 
 • Mag.art i etnografi og socialantropologi i 1985 fra Aarhus Universitet (http://aal.au.dk/antro/enhed/praesent). Fra samme universitet et bifag i filosofi.
 • Student fra Aarhus Kathedralskole 1975.
 • Født d.6.1.1957

ID: 44929049