Katrine Bouschinger Christensen

Katrine Bouschinger Christensen

Ph.d.-stipendiat

Ph.d.-projekt: ‘Producing serial fiction for children and young audiences’

Vejleder: Eva Novrup Redvall, Lektor, Københavns Universitet.

Mit ph.d-projekt er en del af det større forskningsprojekt Reaching Young Audiences: Serial Fiction and Cross-Media Storyworlds for Children and Young Audiences (RYA)

Børn og unges medievaner er under hastig forandring, og de møder nu fiktionsfortællinger i mange formater på forskellige platforme. I tæt samarbejde med en række internationale forskere og nationale branchepartnere kombinerer forskningsprojektet produktions- og publikumsstudier for at analysere det aktuelle landskab for produktion, distribution og reception af fiktionsindhold til børn og unge.

I mit ph.d-projekt undersøger jeg via produktionsstudier og kvalitative casestudier de aktuelle danske produktionsstrategier bag seriel live-action fiktion til de største børn og de mindste unge. Afhandlingen undersøger, hvad der i produktionskulturen betragtes som ’best practice’ både i et videnskabeligt og et industrielt perspektiv, og afhandlingen vil bidrage med værdifuld ny viden inden for børns medier, kulturelle industrier og produktionsstudier.

Jeg kredser om begrebet co-creation, på dansk samskabelse, fordi jeg interesserer mig for at analysere, hvordan børne- og ungeproducenter samskaber med den intenderende målgruppe. Hvordan kommer samskabelse til udtryk i konkrete produktions- og distributionsprocesser? Af hvilke årsager samskaber man? Og hvilke fordele og udfordringer møder man undervejs? Det er nogle af de spørgsmål, jeg stiller i min forskning.

'Reaching Young Audiences' er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og løber fra 2019-2024.

ID: 229423960