Zeynep Üsüdür

Zeynep Üsüdür

Ph.d. stipendiat

Jeg arbejder på en ph.d. afhandling om nysgerrighedens filosofi. Formålet er give en fænomenologisk beskrivelse af de intentionelle strukturer, der gør sig gældende i nysgerrighed som en særlig form for motivation for erkendelse. 

Interesseområder

  • Forholdet mellem motivation og erkendelse
  • Nysgerrighed og Undren
  • Værdien af erkendelse
  • Filosofihistoriske perspektiver på nysgerrighed og undren
  • Filosofisk selvforståelse
  • Erkendemæssige emotioner

Undervisnings- og vejledningskompetencer

  • Fænomenologi
  • Teoretisk filosofi
  • Metafilosofi

ID: 122743586