Maria Mørch Brinkmann Skytte

Maria Mørch Brinkmann Skytte

Ph.d. stipendiat

Projekttitel: Public service for børn i det digitale mediesystem

Vejledere: Henrik Søndergaard og Stine Liv Johansen 

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg, hvordan public service-medierne strategisk udnytter digitaliseringens muligheder samt svarer på udfordringerne fra digitale medier og især globale spillere som YouTube og Netflix på børneområdet. Børneområdet kan forstås som et laboratorium for den generelle digitale omstilling, og public service-mediernes strategier på børneområdet kan derfor ses som en prognose for, hvordan disse medier generelt vil kunne begå sig de kommende år. 

ID: 212548855