Digital information og kommunikation

Medlemmerne af sektionen Digital information og kommunikation arbejder med de teoretiske såvel som praktiske implikationer af den fortsatte digitalisering af hverdagsliv, samfund, medier og kultur. Vi fokuserer på en bred vifte af problemstillinger i området mellem IT og humanistiske og samfundsvidenskabelige perspektiver på information og kommunikation - empirisk, teoretisk, filosofisk såvel som historisk.

Vi ser digitalisering som en fortsat proces og som en praksis, som vi alle lever med og påvirkes af i alle facetter af vores daglige virke. Derfor forsker vi i digitale infrastrukturer og organiseringsformer, mødet mellem arbejdspraksisser og digitale teknologier, digitale metoder, og de politiske, etiske og begrebsmæssige udfordringer fra ’dataficering’ og overvågning, som vi må håndtere som individer og samfund.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Don't take it personal
Bevillingsgiver: DFF 
Projektperiode: 2018 -
Kontakt: Jens-Erik Mai

Enlightened Trust (EnTrust) - Tillid i governance på et velinformeret grundlag
Bevillingsgiver: Horizon 2020
Projektperiode: 2020-2024
Kontakt: Anne Brus

Primacy of Tense: A. N. Prior - Now and then
Bevillingsgiver: DFF
Projektperiode: 1/10/2016 - 1/10/2019
Kontakt: Per Hasle

Personalizing the professional
Bevillingsgiver: DFF
Projektperiode: 1/10 2018 – 31/12 2021
Kontakt: Stine Lomborg

The People’s Internet (PIN)
Bevillingsgiver: Carlsbergfondet
Projektperiode: 1/6 2016 – 31/5 2020
Kontakt: Klaus Bruhn Jensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere

Navn Titel Telefon E-mail
Ahm, Kristian Redhead Videnskabelig assistent +4535328336 E-mail
Andersen, Jack Lektor +4531705689 E-mail
Bagger, Christoffer Ph.d.-stipendiat +4535334104 E-mail
Balling, Gitte Lektor +4535321370 E-mail
Brus, Anne Postdoc +4535324094 E-mail
Driessens, Olivier Tenure Track Adjunkt +4535331044 E-mail
Flensburg, Sofie Postdoc +4535332984 E-mail
Gregersen, Andreas Lindegaard Lektor +4535328092 E-mail
Hansen, Sne Scott Ph.d.-stipendiat +4535330037 E-mail
Helles, Rasmus Lektor +4535329187 E-mail
Højsted, Anders Videnskabelig assistent +4535320163 E-mail
Jensen, Klaus Bruhn Professor +4535328104 E-mail
Kapsch, Patrick Heiberg Ph.d.-stipendiat +4535323134 E-mail
Konzack, Lars Lektor +4535321306 E-mail
Lai, Signe Sophus Tenure Track Adjunkt +4560223455 E-mail
Liu, Jun Lektor +4535328416 E-mail
Lomborg, Stine Lektor +4535328105 E-mail
Moring, Camilla Lektor +4535328276 E-mail
Munkholm, Johan Lau Ph.d.-stipendiat +4535333159 E-mail
Murphy, Dooley Ph.d.-stipendiat +4535333638 E-mail
Nicolaisen, Jeppe Lektor +4531666496 E-mail
Pagh, Jesper Postdoc +4535337297 E-mail
Petersen, Matilde Lykkebo Postdoc +4535320126 E-mail
Schreiber, Trine Louise Lektor +4535321402 E-mail
Shklovski, Irina Professor   E-mail
Skouvig, Laura Lektor +4535321320 E-mail
Søe, Sille Obelitz Tenure Track Adjunkt +4535321409 E-mail
Thorhauge, Anne Mette Lektor +4535328132 E-mail
Vase, Silja Ph.d.-stipendiat +4535332659 E-mail
Waagstein, Astrid Ph.d.-stipendiat +4535336969 E-mail
Ørmen, Jacob Tenure Track Adjunkt +4535328874 E-mail

Kontakt

Lektor Gitte Balling