"Don’t take it personal" – Privacy and information in an algorithmic age

Dette er algoritmernes tidsalder. En tidsalder, hvor personlig information er blevet en valuta, der ved hjælp af algoritmer omsættes til personlige profiler. Profiler der, på platforme såsom Facebook og Google, bliver styrende for de personaliserede nyheder, søgeforslag, reklamer og informationer, som brugerne præsenteres for. Dette til trods er platformsudbydere ikke interesserede i brugerne personligt, men ”blot” i deres sociale mønstre, netværk og præferencer. ’Tag det ikke personligt’ siger de. Undersøgelser viser imidlertid, at mange brugere tager det personligt. De oplever, at de har mistet kontrollen over, hvilken information der opsamles om dem, og hvordan den anvendes, hvorved deres ret til privatliv udfordres. Det er dette misforhold, der er udgangspunktet for dette forskningsprojekt.

Overordnet spørger vi til forholdet mellem personlig information og retten til privatliv. Hvordan kan vi i en data-dreven tid, hvor tjenester er baseret på profilering og personaliserede services, gentænke, hvad det vil sige at have ret til privatliv? Hvordan forstår og beskytter vi ’personlig information’; når information om den enkelte kan udledes af hver eneste handling, der foretages online? og; når brugere i stigende grad bevidst vildleder og dermed ”gamer” den personlige profil, som platformene opbygger?

Vi vil undersøge disse spørgsmål både konceptuelt og via dataindsamling om brugeres og platformes perspektiver på personlig information, personlige profiler, privatliv og regulering.

Bevilling

Danmarks Frie Forskningsfond

Projektet er støttet med 5.751.089 kr.  af Danmarks Frie Forskningsfond.

Kontakt

Projektet ledes af institutleder Jens-Erik Mai.

Forskere

Eksterne

Seniorforsker Rikke Frank Jørgensen (Institut for Menneskerettigheder)

Interne   

Navn Titel Telefon E-mail
Mai, Jens-Erik Institutleder +45 93 56 59 80 E-mail
Munkholm, Johan Lau Ph.d.-stipendiat +45 353-33159 E-mail
Søe, Sille Obelitz Tenure Track Adjunkt +45 353-21409 E-mail
Valtýsson, Bjarki Lektor +45 353-28237 E-mail