Rosa Skytt Burr

Rosa Skytt Burr

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt er en del af forskningsprojektet Archeology of the Female Intellectual Identity (Denmark and Germany, 1650-1800), der undersøger dannelsen af den kvindelige intellektuelle identitet i den tidlige moderne periode.

Med udgangspunkt i nyere kritisk teori og queerteori, særligt Michel Foucault, Judith Butler og Penelope Deutscher, undersøger jeg, hvordan kvindelige intellektuelle blev fremstillet i løbet af denne afgørende periode i filosofihistorien. Projektet skal således forsøge at afdække og beskrive de kønnede mekanismer, der systematisk har været med til at forme akademia, fornuft og filosofi som maskuline.

Min del af det overordnede projekt dykker ned i den danske kontekst og stiller særligt skarpt på danske kataloger over lærde kvinder — en populær genre fra det 18. århundrede der er blevet overset af den moderne fagfilosofi — og den danske filosof og oversætter af Seneca, Birgitte Thott (1610-1662), og hendes skrifter til forsvar for kvinders ret til lærdom og uddannelse.

Interesseområder

  • Feministisk historiografi og filosofihistorie
  • Birgitte Thott og genren lærde fruentimmer i Danmark-Norge 1650-1800
  • Kontinental filosofi i det 20. og 21. århundrede, særligt Hannah Arendt, Michel Foucault og Giorgio Agamben
  • Kritisk, postkolonial og queerteori, særligt Judith Butler, Sara Ahmed og Achille Mbembe
  • Biopolitik, nekropolitik og racisme hos Foucault, Agamben og Mbembe

ID: 229421873