Karen Louise Grova Søilen

Karen Louise Grova Søilen

Videnskabelig assistent

Projekttitel: Atmospheres of Surveillance (Overvågningens atmosfærer)

Projektstart: 1.11.2017

Vejleder: Laura Skouvig

Bivejleder: Kristin Veel

Tilknyttet forskningsgruppe: Overvågning, informationsetik og privacy og Digital Kultur

Min forskning undersøger 'overvågningens atmosfærer' som et begreb, der kan udvide forståelsen af hvad det vil sige at leve i en overvågningskultur. I mit ph.d projekt undersøger jeg hvordan samtidskunsten kan åbne op for alternative perspektiver på kropslige, emotionelle, og sensoriske erfaringer i overvågningssamfundet.

Jeg har en baggrund i litteraturvidenskab og moderne kultur, og projektet placerer sig i krydsfeltet mellem overvågningsstudier og kulturvidenskab.

 Forskningsinteresser:

  • Overvågningsstudier
  • Affekt teori
  • Samtidskunst
  • Overvågning i et kulturelt og æstetisk perspektiv
  • Fotografi og digital kultur

ID: 185057910