Jette Seiden Hyldegård

Jette Seiden Hyldegård

Lektor

Primære forskningsområder

I min forskning er jeg optaget af menneskers interaktioner i tilknytning til brug og adgang til information. Jeg er interesseret i at forstå menneskers informationsadfærd, dvs. de handlinger, oplevelser/erfaringer og forståelser, der opstår i samspil med søgning og brug af information i en given kontekst, samt hvordan vi undersøger dette. Min forskning koncentrerer sig fortrinsvis om læringsmiljøer og studerendes informationsadfærd og -praksis i den sammenhæng; både enkeltvis og i grupper.

Stikord: Human and user oriented information studies, Human-information interaction, Experience and motivation, Transition (e.g. International students), Sense-making, Information seeking models and behaviour, Information literacy, Individuals vs groups, Knowledge creation in collaborative supervision

Medlem af forskningsgruppen IBID (Informationsadfærd og Interaktionsdesign).

 

Studier og projekter (i udvalg)
 • Innovation og entreprenørskab på tværs.
  Generering af viden og indsigt mhp. udvikling af et tværuniversitært efteruddannelsesforløb i innovation og entreprenørskab for undervisere og studieansvarlige på Københavns Universitet og Syddansk Universitet. Projektet er et samarbejde mellem de to unversiteter og er støttet af Fonden for Entreprenørskab.
  Projekt (2020-2021)

 • Videnskabelse i grupper - klyngevejledning fra et studenterperspektiv. Projektet gennemføres i samarbejde med lektor Hanne Nexø Jensen fra Københavns Universitet (KU) og følger grupper af specialestuderende på KU.
  Projekt (2019-2020)

 • Internationale studerendes søge- og informationsadfærd i en hverdagslivssammenhæng.
  Projektet gennemføres i samarbejde med professor Morten Hertzum, Københavns Universitet.
  Projekt (2015 -)

 • Studielederes informationsadfærd og -præferencer
  Projekt (2015-2017)
 • Brugen af sociale medier til informationssøgning
  (2013)

 • Brugerundersøgelse og evaluering af tre norske web tutorials til fremme af studerendes informationskompetence på 6 videregående uddannelsesinstitutioner i Norge. Projektet blev gennem i regi af forskningsgruppen Informationskompetence på Det Informationsvidenskabelige Akademi og uddannelsesbiblioteker i Bergen, Trondheim, Haugesund og Porsgrund.
  Projekt (2010 - 2011)

 • Mellem myter og virkelighed - en pilotundersøgelse af danske gymnasieelevers informationssøgning og -håndtering (med Frederiksborg Gymnasium som case).
  Projekt (2009-2010)

 • Mellem individ og grupper - en undersøgelse af gruppemedlemmers informationsadfærd i en studiekontekst (ph.d.-projekt). 
  Projekt (2001-2006)

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Informationsadfærd 
 • Informationskompetence
 • Digital kompetence
 • Design thinking
 • Usability og HCI
 • Projektorienterede forløb
 • Kvalitative metoder


Vejledning

Til studerende
Før du/I for alvor går i gang med opgaven kan det være nyttigt at vide hvordan jeg ser og forstår min funktion som vejleder. Det har jeg beskrevet i et vejlederbrev, som kan rekvireres [blot send en mail]. Det er bl.a. vigtigt at afklare, hvordan vi bedst bruger tiden sammen. På vores første møde taler vi derfor om vores gensidige forventninger og ønsker til samarbejdet – og aftaler en plan for det videre forløb. Hvis du har du spørgsmål angående vejledning er du/I velkommen til at kontakte mig. 

ID: 32266115