Børn, Medier og Kultur

Formålet med forskningsgruppen er at styrke og koordinere forskningsinitiativer, der befinder sig inden for forskningsfeltet: børn, medier og kultur.

Gruppen skal både være med til at styrke og synliggøre enkelte forskeres forskning, ligesom den gerne skal styrke initiativer, der går på tværs af forskningsfelter, som deltagerne på hver deres måde er specialister indenfor. Intentionen er at skabe et dynamisk forum for forskningsaktiviteter, der beskæftiger sig med børn, medier og kultur med fokus på fx samspillet mellem digitale medier, oplevelse og læring, dannelse og uddannelse; hvor mediers betydning for børns sociale og psykologiske relationer og udvikling diskuteres; hvor fællesskaber og identiteter indenfor og ved siden af institutioner analyseres; hvor mediers betydning for synet på børn og barndom undersøges, og hvor mediekulturernes indflydelse på børns leg, udvikling af færdigheder og udtryksformer, børns fritidskultur og mønstre for social interaktion og kommunikation undersøges – alt sammen ud fra nationale, internationale og globale perspektiver.

Alle med interesse for børn, medier og kultur på både institut-, fakultets- og universitetsniveau såvel som eksterne parter er velkomne som deltagere i satsningsområdets aktiviteter.

Forskningsgruppen mødes ca. hver 6. uge med møder af varierende længde fra halvanden time til heldagsmøde, ligesom der arrangeres større seminarer og workshops.

Forskere

Eksterne forskere

Gitte Bang stald 
Klaus Thestrup 
Louisa Haugaard Pedersen 
Lisa Rosen Rasmussen
Andreas Candefors
Thilde Emilie Møller 
Isabel Froes 
Anne Brus 
Iben Charlotte Aamann 
Stine Liv Johansen 
Tobias Heiberg Jørgensen 

Forskere fra KU

Navn Titel Telefon E-mail
Andreas Lindegaard Gregersen Lektor +4535328092 E-mail
Christa Lykke Christensen Lektor +4535328116 E-mail
Christoffer Bagger Ph.d.-stipendiat +4535334104 E-mail
Trine Øland Lektor +4535328889 E-mail