Netværk og E-bøger: Rethinking Ethnography

Link til netværkets website:

ECER network Ethnography and Education

Forskergruppernes arbejde er relateret til netværk og konferencer i Rethinking Educational Etnography, i samarbejde med European Association for Educational Research (ECER).

Konferencen er en del af  en langsigtet diskussion, der begyndte i Helsinki, 2010 og gav anledning til de årlige Rethinking Educational Ethnography konferencer, afholdt først på Porto Universitet i 2011, dernæst i 2012 - 2014 afholdt på universiteter i henholdsvis Barcelona, Napoli og København. Konference papers er i e-bøger og som special issues til download:

Til download

E-book, Rethinking Ethnography: Barcelona 2012

Rethinking Educational Ethnography: Researching on-line communities and interactions. Barcelona: Universitat de Barcelona - Dipòsit Digital. Hernández Hernández, F., Fendler, R., & Sancho Gil, J. M. (Eds). (2013)

E-book, Rethinking Ethnography: Napoli 2013

Rethinking Educational Ethnography: Researching on-line communities and interactions. Networked Together: Designing Participatory Research in Online Ethnography. Paolo Landri, Andrea Maccarini, Rosanna De Rosa (Eds)

Special issue, Seminar-net, Rethinking Ethnography: Copenhagen 2014 

Rethinking Educational Ethnography: Researching on-line communities and interactions. Exploring the learning context in shifts between online and offline learning.
International Journal of Media, Technology & Lifelong Learning