Studieadministration

OBS! For at forhindre spredning af Covid-19 (coronavirus) holder Studiecenteret og studie- og karrierevejledningen lukket for personligt fremmøde resten af efterårssemesteret. Det er nu igen muligt at booke en vejledningssamtale over telefonen.

Vi kan kontaktes pr. mail og telefon på alle hverdage mellem 10.00-14.00. 

Du kan henvende dig til Studiecenteret på Institut for Kommunikation, hvis du har spørgsmål om:

  • Regler
  • Eksamen
  • Kursustilmelding
  • Speciale
  • Merit- og dispensationsansøgninger
  • Udveksling

Studieadministrationen varetager instituttets kursus- og eksamensadministration og understøtter studienævnets sagsbehandling.

Telefon- og træffetider

Mandag-fredag 10.00-14.00
Telefon: 35 32 88 55 (mellem 10.00-14.00)
Studiecenteret findes i lokale 16.1.54

Du kan også sende en mail til komm-studieadm@hum.ku.dk.

Har du spørgsmål til udveksling, kan du skrive til komm-exchange@hum.ku.dk.