27. maj 2016

Stig Hjarvard hædret med Det Humanistiske Fakultets Forskningspris 2016


Stig Hjarvard modtog Forskningsprisen 2016 ved årets Majfest den 27. maj

Stig Hjarvard har i en menneskealder (siden 1989) forsket i forholdet mellem medier, kultur og samfund ved Københavns Universitet, hvor han siden 2002 har været ansat som professor. Stig Hjarvard blev indstillet til og blev tildelt Forskningsprisen af følgende grunde:

Hans originale bidrag til medieforskningen har vagt international genklang og været med til at sætte Københavns Universitet på det medievidenskabelige verdenskort.

Stig har været en ledende international kraft i udviklingen af det indflydelsesrige ’mediatization’-begreb (medialisering) som har stået centralt i den sociologisk orienterede del af den internationale medieforskning det sidste 10-år. Et begreb som ganske vist har mødt modstand, men som uden tvivl er kommet for at blive. Stig Hjarvard har været drivende kraft i den internationale ”bevægelse”, som har udviklet og udforsket ’mediatization’-begrebet og knyttet an til en forståelse for mediernes forandrede samfundsmæssige rolle i dag.

Medialisering er et ambitiøst, omfattende begreb, hvis udvikling både har krævet mod og en exceptionelt omfattende viden om medieforskningens udvikling, mediernes udvikling og forholdet mellem medier og samfund. Medialisering bliver af Stig Hjarvard defineret som "den proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængigt af medierne og deres logik”. Begrebets internationale gennemslagskraft kan f.eks. ses i den omfattende behandling det har fået i det indflydelsesrige internationale tidsskrift Media, Culture & Society.

Stig Hjarvard har en imponerende mængde internationale, skandinaviske og danske publikationer på samvittigheden, samt en lang række invitationer til foredrag i international sammenhæng, og han står centralt og solidt plantet i et særdeles veludviklet internationalt netværk, blandt andet som medlem af The Nordic Research Network on Mediatization of Religion and Culture og leder af forskningsgruppen Kulturens Medialisering ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (KU).

Stig er en kollektiv forsker og en produktiv forskningsleder. Fra Det Frie Forskningsråd er han blevet bevilliget to kollektive forskningsprojekter stort set lige efter hinanden – det sidste har haft medialisering som centralt begreb. Han har endvidere været medansøger på og medleder af en række internationale forskningsprojekter. Alle disse projekter har produceret en enorm mængde internationale publikationer.

Stig Hjarvard har altid haft stor succes med at initiere og inspirere yngre forskeres forskning og sørge for kvalitet i vejledningen undervejs mod deres forskningsmål. Det er således ikke så sært at Stig succesfuldt har landet en række store bevillinger, da han er exceptionelt god til at tænke i kollektivt arbejde og dermed i hvordan summen af fælles arbejde bliver større end summen af de enkeltes arbejde.

På vegne af Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ønskes Stig Hjarvard tillykke med den velfortjente pris.