Samarbejde med studerende fra KOMM

Studerende fra Institut for Kommunikation kan være med til at udvikle, udfordre og kvalificere praksis. Gennem et samarbejde med en KOMM-studerende kan din arbejdsplads opnå:

  • Ny viden samt nye teorier og metoder
  • Hjælp til ideudvikling eller projektmodning
  • Hjælp til mindre undersøgelser og analyser
  • Engageret projektdeltagelse
  • Nye perspektiver på organisationen
  • Rekrutteringsfordele

Samarbejde kan fx ske i forbindelse med:

  • Undervisningen med fokus på løsning af en praksisnær case udviklet af virksomheden
  • BA-projekt eller speciale med afsæt i en given virksomhed
  • Projekt i virksomheden i et halvt eller helt semester (projektorienteret forløb)

Praktikforløbets varighed

Der findes kortere praktikforløb på bachelor- og kandidatuddannelsen (svarende til et halvt semester) og et længerevarende forløb på kandidatuddannelsen (svarende til et helt semester). Praktikforløbene benævnes projektorienterede forløb og kan planlægges på flere måder.

Hvis I ønsker at få en KOMM-studerende i praktik, kan I gratis lægge et opslag i KU’s jobportal "KU Projekt og Job", hvor det vil være synligt for alle KU's studerende. På portalen kan I også søge efter KOMM-studerende til projektsamarbejde og fuldtids- eller studiejob. Se derudover også vores Facebookgruppe for job- og praktikopslag.