Undervisning

Instituttets undervisning baserer sig på væsentlig og aktuel forskning. Undervisningen udspringer nemlig af instituttets aktive forskningsmiljøer, hvor forskere typisk underviser inden for deres forskningsområder og er medansvarlige for tilrettelæggelsen af eksterne lektorers undervisningsforløb.

Fra forskning til undervisning og fra undervisning til forskning

Undervisningen bidrager omvendt også aktivt til undervisernes forskning, idet teoretiske og empiriske problemstillinger kan afprøves og udvikles i undervisningen, hvorved studerende involveres aktivt i aktuelle forskningsprojekter eller -diskussioner. På instituttet finder vi det nemlig vigtigt, at samspillet går begge veje.

Varierende undervisningsformer

Undervisningsformerne varierer typisk fra modul til modul eller kursus til kursus, da undervisningsformen altid afstemmes efter modulets faglige indhold såvel som den afsluttende eksamen og dens form.

Undervisningen kan tage form af forelæsninger for mange studerende; seminar- eller holdundervisning for færre studerende; øvelsestimer med instruktorer; gruppe- eller individuel vejledning for meget få eller den enkelte studerende; projekt- og gruppearbejde mellem studerende som led i eller mellem lektionerne m.m.

Forventning om aktiv deltagelse

Vi har en forventning om, at alle studerende engagerer sig fuldtid i studierne og deltager aktivt i undervisningen - både ved at møde forberedte op til undervisningen uanset dens form; ved at deltage i gruppearbejder, lave øvelsesopgaver og give præsentationer: ved at deltage i faglige diskussioner i undervisningen m.m. Vi betragter i høj grad studerende som en ressource - både for medstuderende, for studiemiljøet, for uddannelserne og for instituttets forskning.