Anne Luise Schepelern

Anne Luise Schepelern

Studielektor

Med praktisk og teoretisk baggrund underviser jeg i film-, tv og webproduktion samt manuskriptskrivning og ideudvikling. I den praktiske produktion arbejder jeg med at afprøve forskellige ideudviklingsmetoder, der leder til at den enkelte studerende får en større bevidsthed om, hvordan han eller hun bedst udvikler sin kreativitet og de bedste produktioner mens der også lægges vægt på at få det kreative samarbejde til at fungere. Via min egen praktiske erfaring ved jeg, hvor vigtigt det er at fortælle historier om interessante personer, virkelige eller fiktive, og skabe engagement hos tilskueren/seeren eller brugeren og få elementerne til at spille sammen som en helhed, der også kan lægge sig ind i den kontekst det er skabt til. Jeg arbejder derfor med dramaturgi og fortælleteknik, kognition og æstetik og produktion i forbindelse med kampagner eller branding f.eks. på Facebook eller Instagram. De studerende producerer kortere eller længere dokumentarer og fiktionsfilm, journalistiske indslag, Virtual Reality, webserier og transmedia projekter. Jeg arbejder gerne med eksterne samarbejdspartnere, således at produktionerne bliver direkte indlejrede i en kontekst.

Jeg har de senere år undervist fast i audiovisuel formidling på BA og i de to praktiske profiler, der hører under Kreative Medieindustrier og Film and Audiovisual Aesthetics. Fagene hedder Kreative Medieindustrier, Produktion og formidling samt Film Production. Derudover har jeg undervist i manuskriptskrivning og ideudvikling, og har bl.a. været medunderviser i et tværfagligt ideudviklings og entreprenørskabs kursus.

Jeg har været ansat som programmedarbejder i ni år i Danmarks Radio, hvor jeg bl.a. har produceret, skrevet og instrueret børneprogrammer, været manuskriptlæser på Det Danske Filminstitut og læser for Sources, har produceret filmwebside til dr.dk/skole og gået et år på USC’s filmskole i Los Angeles. Derudover har jeg en længere coachuddannelse og har taget flere enkeltfag på Psykologi (Københavns Universitet).

Vejledningsområder

Jeg kan vejlede på Bachelor og Kandidat niveau inden for følgende områder:

  • Film- og tv-produktion fra en praktisk-teoretisk synsvinkel
  • Manuskriptskrivnings arbejde og dramaturgi i fiktionskortfilm, spillefilm, webserier
  • Dokumentarproduktion vinkling, genrer, etik
  • Kortere indslag i forbindelse med kampagner og branding f.eks. i forbindelse med ekstern samarbejdspartner
  • Fortælleformer og narrativitet i forskellige medier som f.eks. transmedia produktion
  • Kreativitetsteori og ideudvikling hvor praksis og teori forbindes
  • Praktisk anvendt kognitionsteori
  • Virtual Reality 

ID: 1789945