Praktik og samarbejde

Institut for Kommunikation samarbejder med en lang række forskellige organisationer og erhvervslivet. Det sker gennem forsknings- og udviklingsprojekter, undervisningsforløb, praktikordninger, virksomhedsspecialer og ErhvervsPhD-ordningen.

Praktik og virksomhedsspecialer

Mange af instituttets studerende ønsker en tæt kontakt til erhvervslivet, og derfor har vi valgt at gøre det muligt for alle studerende at gå i et projektorienteret forløb med en virksomhed - i daglig tale praktik - som en del af deres uddannelse og at skrive eksamensopgaver og specialer i samarbejde med eksterne partnere. Med en studerende i et projektorienteret forløb kan din virksomhed få:

  • Løst konkrete opgaver af en fagligt kvalificeret studerende
  • Større rekrutteringsmuligheder blandt universitetsstuderende
  • Tilført engageret og veluddannet arbejdskraft
  • Adgang til den nyeste viden, analyser og metoder fra den studerendes fagområde
  • En kompetent og nysgerrig medspiller, som kan bringe ny energi til din virksomhed.

Læs om mulighederne for et samarbejde mellem en studerende og en arbejdsplads.

Forsknings- og undervisningsprojekter

Instituttet har samarbejdet med så forskellige aktører som Enigma Museum, Novo Nordisk, danske folkebiblioteker, Sundhedsstyrelsen og professionshøjskolen VIA.

Virksomheder, biblioteker, og andre organisationer, der er interesserede i at samarbejde om et forsknings- eller undervisningsprojekt, kan kontakte institutleder Jens-Erik Mai.