Om instituttet

Institut for Kommunikation er et nyt institut på KU som består af de to tidligere institutter: Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (MEF) og Institut for Informationsstudier (INF).  

Med dannelsen af Institut for Kommunikation styrkes vores internationale position indenfor en lang række forskningsområder, herunder ikke mindst de forskningsområder der var fælles mellem de to tidligere institutter, som fx digitale medier, mediekultur, læringsteorier, digital dannelse, kommunikation, medialiseringsstudier, internetforskning, viden og vidensproduktion, børn og medier, informationsteknologi- og mediehistorie, genreteori, informationskontrol samt digital kultur.  Derudover vil instituttet have betydelig international tyngde indenfor filosofi, pædagogik, retorik, filmstudier, kulturformidling, og kulturpolitik.  

Institut for Kommunikation er således godt positioneret til at indgå i tværfaglige samarbejder omkring emner, som er væsentlige i et digitalt samfund – f.eks. diskussioner om etik, algoritmer, fake news, ytringsfrihed, AI, informationsrettigheder, datafication og censur – og instituttet vil have fokus på alle samfundets medie-, kultur-, lærings- og informationsinstitutioner.  Det vil blive et bredt funderet institut, der beskæftiger sig med væsentlige samfundsproblemer og -udfordringer, og instituttet vil være godt rustet til at påtage sig forskning på tværs af traditionelle disciplinære grænser.

Institut for Kommunikation udbyder en række uddannelser:  BA og KA i Filosofi, BA og KA i Retorik, BA og KA i Pædagogik, BA og KA i Film- og medievidenskab, BA og KA i Kommunikation og IT, BA i Informationsstudier (med specialiseringer i ’Information og IT’ og ’Arkiver, biblioteker og museer’), KA i Informationsvidenskab og Kulturformidling, samt KA i Cognition & Communication”