Birger Hjørland

Birger Hjørland

Professor emeritus

Medlem af:

  Undervisnings- og vejledningsområder

  • Vidensorganisationens grundlæggende begreber og teori. Forskellige teoretiske og teknologiske tilgange til vidensorganisation og disse tilganges filosofiske grundlag og historiske udvikling. Vidensorganisation i forskellige domæner.
  • Informationsvidenskabens grundlæggende begreber og teori.
  • Informationsvidenskabelig analyse af vidensdomæner. 
  • Skriftlig kommunikation og faglitteratur. Dokumenttypologi.
  • Sociokulturel, pragmatisk og virksomhedsteoretisk psykologi og social semiotik (især begrebsteori og sprogteori) og disse teoriers anvendelse i BDI-området. (Kognitive og sproglige processer i mennesker, maskiner, videnskaber og samfund).

  Ph.d-vejledning, undervisning i vidensorganisation og domæneteori, videnskabelig kommunikation og dokumenttypologi.

  Primære forskningsområder

  Mine forskningsaktiviteter kan løbende aflæses via mine publikationer. Indenfor Institut for Informationsstudier er der p.t. tre forskningsprogrammer, hvor min indsats ligger i de to: "Domæneanalyse og informetriske studier" og i "Komparative studier i vidensorganisation".

  ID: 44954225