Bolette Moldenhawer

Bolette Moldenhawer

Lektor emerita

Primære forskningsområder

Mine forskningsinteresser ligger inden for følgende områder:

 • Pædagogisk sociologi, herunder studier af skole-, opdragelses- og uddannelsesforhold i primært Danmark og Sverige, sekundært England og Frankrig.
 • Statsdannelsesprocesser gennem politiske og professionelle interventioner.
 • Etniske minoriteter og uddannelse i et europæisk og komparativt perspektiv.
 • Integrations- og migrationsforhold i et transnationalt og internationalt perspektiv.
 • Etnicitets-, nationalstatsdannelses- og kulturstudier.

Aktuel forskning

Aktuelle og tidligere forskningsprojekter 

 • Pædagogisk arbejde med asylsøgende børn i samspillet mellem kommunale grundskoler, asylcentre og forvaltning.
 • Forholdet mellem pædagogik og velfærdsstatslige vs. neoliberale statsformer.
 • Den politiske historie om kategoriseringer, klassifikationer og interventioner over for ”indvandreren”, 1945-2014.
 • Studier af brud, forskydninger og forstyrrelser i det pædagogiske felt.

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist og vejledt på Bachelor-, Kandidat- og Ph.d.-niveau inden for følgende områder: 

 • Socialisering, opdragelse og uddannelse.
 • Kulturelle og sociale processer i opdragelses- og uddannelsesinstitutioner.
 • Uddannelse og uddannelsespolitik i et globalt og komparativt perspektiv.
 • Statsdannelsesprocesser og pædagogisk arbejde i et komparativt og historisk perspektiv.
 • Migration, etnicitet, nation, dkultur og integration.
 • Pædagogisk evaluering, pædagogisk videnskabsteori og forskningsmetode.

ID: 8699