Dorte Skot-Hansen

Dorte Skot-Hansen

Lektor emerita

Født den 1. oktober 1946.

Akademisk baggrund:

 • 1965 Klassisk-sproglig student Østre Borgerdyd
 • 1965-66 studeret Theatre Arts ved UCLA                      
 • 1976 mag. art. i Kultursociologi, Københavns Universitet

Ansættelsesforhold:

 • Siden 1974 ansat som lektor på Danmarks Biblioteksskole i fagområdet 'Kulturformidling og Bibliotekssociologi', fra 1986-97 som fagleder for området og fra 1997 som lektor i Institut for Kultur og medier
 • I perioden 1995-99 ekstern lektor på uddannelsen Kultur og formidling,Center for Kulturstudier, Medier og Formidling, Odense Universitet i faget Kulturpolitik.
 • Fra 1998 centerleder ved Center for Kulturpolitiske Studier ved Danmarks Biblioteksskole.
 • Fra 2013 centerleder ved Center for Kulturpolitiske Studier, IVA, Københavns Universitet

Forskning og konsulentarbejde:

 • 1981-83 forskningsleder på en empirisk undersøgelse af folkekulturens stilling i kulturpolitikken, se Kulturpolitik og folkekultur (1984).
 • 1983-86 forskningsmedarbejder i Peter Duelunds projekt Kultur og teknologi - en undersøgelse af et informationsteknologisk eksperiment på Fejø. Denne forskning er dokumenteret i delrapporterne Fritid - kulturmønsteret på Fejø(1989) og Lokalkultur, livsformer og ny informationsteknologi (1990).
 • 1990 udført en evaluering af et forsøg med biblioteker i fagforeninger og på arbejdspladser i samarbejde med Lars Qvortrup. Denne evaluering er publiceret under titlen Bibliotek og Fagforening (1991).
 • 1993-94 forskningsleder på undersøgelsen Det lokale bibliotek - udvikling eller afvikling (1994). Rapporten er en analyse af folkebibliotekets lokale forankring og synlighed baseret på tre lokalsamfundsanalyser.
 • 1998 færdiggjort bogen Holstebro i Verden - Verden i Holstebro på baggrund af et forskningsprojekt om den kulturpolitiske udvikling i Holstebro kommune siden byen i 1965 investerede i Giacomettis 'Kvinde på kærre'.
 • 1998 kulturrådgiver for arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard  i forbindelse med  udarbejdelse af Kultur- og idrætsplan for Holmbladsgadekvarteret .
 • 2000-2001 for Kulturministeriets Tilskudssekretariat gennemført evaluering KUF i det uprøvede grænsefelt (med Gert Balling og Susan Fazakerley).
 • 2002 for AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur Samråd) gennemført forskningsprojektet Magiske øjeblikke - unges kunstudfoldelse mellem netværks- og foreningskultur(med Susan Fazakerly).
 • 2003 fungeret som rådgiver på Cowi Consult's evaluering af Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU) udført for Udenrigsministeriet. 
 • 2003-2005 deltaget i Scientific Commitee for Eurocult 21- Urban Cultural Profile Exchange Project - et EU-finansieret projekt under programmet ?City of tomorrow and Cultural Heritage?.
 • 2005-2007 forsket i tendenser i den aktuelle kulturudvikling, som bl. a. blev dokumenteret i bogen Byen som scene. Kultur- og byplanlægning i oplevelsessamfundet (2007).
 •  2007-2008 stået for udarbejdelse af rapporten Museerne i den danske oplevelsesøkonomi - når oplysning bliver til en oplevelse, som en del afprojektetKunst, kompetence og konkurrencerne i oplevelsesøkonomien, som er gennemført af for imagine.. Copenhagen Business School med støtte fra Tuborgfondet.
 • 2008 bidraget til Cowi Consult A/S forslag til RealDanias idékonkurrence "Öresundsvisioner 2040". Forslaget blev prækvalificeret til den endelige konkurrence.
 • 2008 konsulent i forbindelse med udarbejdelsen af en kulturpolitik og -strategi for Albertslund Kommune.
 • 2009-11 Forskningsprojektet "Biblioteket i byduviklingen - oplevelse, kreativitet og innovation". Støttet af IVA og Realdania.
 • 2012-13 Konsulent for arkitektfirmaet Signal i forbindelse med "Modelprogram for folkebiblioteker" ved Kulturstyrelsen, støttet af Realdania.
 • 2013 Ophold i den danske legatbolig i Paris i forbindelse med forskningsprojeket "Nye franske kulturarenaer - med Centre Pompidou som omdrejningspunkt".

Uddannelse

mag.art. kultursociologi

ID: 929029