Gerd Christensen
Gerd Christensen

Lektor

Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - Pædagogisk psykologi, poststrukturalisme, videnskabsteori, metodologi, projektarbejde, gruppearbejde, genealogi, Educational psychology, post-structuralism, philosophy of science, methodology, project work, group work, genealogy

ID: 10411