Haakon Lund

Haakon Lund

Lektor

Medlem af:

  Primære forskningsområder

  Mit primære forskningsområde er 1) Informations- og data management 2) Udvikling af øjenstyret kommunikation for personer med motoriske handikaps og 3) anvendelse af eye-traking i brugervenlighedsundersøgelser.

   

  Impact

  Det Humanistiske Fakultet bruger min forskning som eksempel på den impact, humanistiske forskere har i samfundet.
  Læs casen: Optimering af informationsarkitekturen i FN’s World Food Progamme.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Vejlederbrev

  For at sikre klarhed vedrørende gensidige forventninger i forbindelse med vejledning af større opgaver, kan det være en fordel at kende mit syn på min funktion som vejleder.

   

  Følgende gælder for alle opgaver jeg vejleder.

  • Vejledning sker efter aftale og på initiativ fra den/de studerende. Jeg opfordrer dog alle mine studerende til at opsøge den vejledning de er blevet tildelt.
  • Inden man kommer til vejledning forventer jeg senest dagen før, at have modtaget dels noget arbejdstekst, og dels en medfølgende mail hvor det fremgår hvad du/I gerne vil have vejledning om. Dvs. enten en dagsorden for vejledningsmødet, eller nogle konkrete spørgsmål som ønskes diskuteret.
  • Jeg læser ikke hele opgaver, men gerne tekstuddrag. Problemformuleringer læser jeg gerne flere udgaver af.
  • Jeg vejleder helst ikke over mail, men jeg kan selvfølgelig kontaktes på e-mail. Min adresse er hl@hum.ku.dk Hvis du/I som studerende (fx masterstuderende) ikke har mulighed for fysiske møder, kan telefonisk vejledning eller Skype-møder aftales i stedet. Mit direkte telefonnummer er 32 34 14 54.
  • Du/I må gerne fortælle hvilket ambitionsniveau du/I har - men jeg kan naturligvis ikke love at man får den karakter man stræber efter. Men det er fint at få afklaret, både med sig selv og med mig hvor meget man vil arbejde, og hvilket resultat man stræber efter.

   

  Mine forventninger til dig/jer som studerende er:

  • At du/I arbejder seriøst og ansvarligt.
  • At du/I overholder vores aftaler, og i god tid melder afbud hvis du/I er forhindrede.
  • At du/I forbereder jer til vejledningen og sørger for at sende materiale du/I ønsker feedback på i ordentlig tid før vejledning (se ovenfor).
  • At du/I angiver status for den evt. tekst jeg skal forholde mig til på vores møde – dvs. er der tale om en skitse, et udkast, eller en (næsten) færdig tekst?

   

  Du/I kan forvente af mig

  • At jeg er forberedt, og har læst og tænkt over det materiale som du/I ønsker vejledning på.
  • At jeg forholder mig konstruktivt til din/jeres opgave.
  • At jeg er her for at hjælpe og vejlede dig/jer.

   

  Teksten, arbejdet, initiativet og ansvaret for produktet er dit/ jeres. Du/I må spørge mig om hvad som helst i forbindelse med jeres opgaver, men valgene må du/I selv træffe. Du/I er med andre ord den udfarende kraft i samspillet mellem os. Det er således dig/jer, der vælger hvad vejledningen skal bruges til.

   

  Vedrørende timeforbrug og antallet af møder er der fastlagt en norm fra IVA. Normen varierer alt efter uddannelse, semester og opgavetype, så vi aftaler derfor indbyrdes hvor mange møder du/I har brug for inden for rammerne af den givne norm.

   

  Med ønsket om et godt samarbejde

  Haakon

  ID: 44929045