Hans Dam Christensen

Hans Dam Christensen

Professor

Jeg er professor i kulturformidling og tilknyttet Sektion for Arkiver, Biblioteker og Museer (ABM). Mit primære forskningsfokus befinder sig i disse år især inden for museologi, men også kulturpolitik, visuel kultur og vidensorganisation samt kunsthistoriens historie har min interesse.

Af igangværende og afsluttede forskningsprojekter kan nævnes: Libraries, archives and museums as key pillars of modern European democratic societies? (director, en CEMES research group 2023-2026), CultureSustain. A network researching Scandinavian museums' impact on Cultural Sustainability (styregruppe, PI: Ane Hejlskov Larsen, Aarhus Universitet, DFF Explorative Network 2022-2025), Libraries, Archives and Museums: Changes, Challenges and Collaboration – LAMC3 (PI, NOS-HS workshops, Humanities and Social Sciences 2019-2021), Vores museum (seniorforsker, PI: Kirsten Drotner, VELUXFONDEN og NORDEAfonden 2016-2021), MuseumsA Culture of Copies (WP leder, PI: Brita Brenna, Universitetet i Oslo, Norges Forskningsråd 2015-2019), Museernes Viten - Viten i museerne – MusVit (PI: Anita Maurstad, Universitetet i Tromsø – Universitetsmuseet, Norges Forskningsråd 2010-14), Visions of the Past: Images as Historical Source and the History of Art History (PI: Renja Suominen-Kokkonen, Helsinki Universitet, Nordforsk 2008-2011), Nordic Network for Visual Culture (styregruppen, PI: Arni Sverrisson, Stockholms Universitet, Nordforsk 2006-2009), Oversete billeder: Om deres betydning for en udvidet billedteori (PI, Carlsbergfondet 2003-2004) og Fra lysskrift til multimedium. Om visuelverbale repræsentationer, deres betydningsstrukturer og udsigelsens mulighedsfelt (PI, Statens Humanistiske Forskningsråd under programmet Forskningens konkurrenceevne 2000-2002).

På baggrund af min forskning er jeg optaget som medlem i Academia Europaea fra 2022 og har desuden varetaget en række tillidshverv. Aktuelt sidder jeg som kunsthistorisk fagekspert i Beredningsgruppe 3 (språk, konst- och litteraturvetenskap, idéhistoria med mera) i Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (2021-2024), jeg er af Danmarks Frie Forskningsfond udpeget som medlem af Det Kgl. Biblioteks eksterne rådgivende forskningsudvalg (2021-2024), og jeg er ordförande i Styrelsen for Centrum för Öresundstudier (CORS), Lund Universitet (2020-2026). Tidligere har jeg været medlem af Porteføljestyret for humaniora og samfunnsvitenskap, Norges Forskningsråd (2019-2023), Udvalget for Museum og Forskning, Kulturdepartementet, Norge (2020), Evalueringspanelet for Arkæologi og forhistorie, historie, kultur- og uddannelsesvidenskab samt sprog og litteratur i RQ20 - Lund University's Research Quality Evaluation Project 2020, Lunds Universitet (2020) og Styregruppen for Vores museum (2016-2017 og 2019-2021) samt formand for Dansk Center for Museumsforskning (2014-2016), næstformand for Dansk Center for Museumsforskning (2011-2013 og 2017-2018), medlem af det svenske Universitetskanslerämbetets bedömargruppe for uddannelser inden for filmvidenskab, kulturarv, kunsthistorie, modevidenskab, teatervidenskab, visuel kultur m.m. (2013) og medlem (suppleant) af Programstyret for Kulturell verdsetting (KULVER)Norges Forskningsråd (2008-2012). Jeg har også siddet i Styregruppen for Novo Nordisk Fondens Art History Project (2003-2011) og bestyrelsen af Dansk Kunsthistoriker Forening (1998-2007).

ID: 44954272