Jesper Koppel

Jesper Koppel

Studielektor

Jesper Koppel er ansat, som underviser (ikke forsker) på Afdeling for Film- og Medievidenskab på MEF. Samtidig er Jesper Koppel ansat som leder af AV-afdelingen. Jesper Koppel underviser og vejleder Bachelor- og Masterstuderende på Film- og Medievidenskab og har ansvar for den daglige drift af AV-afdelingen, hvor Pavel Bunin og Jacob Sidenius er ansat. Jesper Koppel er ansat på deltid på MEF. (Se filmklip om Aktantmodellen)

Jesper Koppel er kommunikationsrådgiver, kursusleder, journalist og tv-producent i Koppelcom, som er en enmandshær i form af et enmandsfirma, der har eksisteret siden august 1985. Firmaet har adresse på Kronborg Slot 17A i Helsingør og er en del af kommunikationsfællesskabet D:KO. Det kronborgske officin.

Hooligans 

Jesper Koppel har i 2008/2010 organiseret og ledet et omfattende arbejdsmiljøprojekt i DSB, støttet af Forebyggelsesfonden. Projektet handlede om at reducere antallet af hændelser med trusler og vold imod togpersonalet, i forbindelse med transport af hooligans til superligakampe. 

Jesper Koppel havde ansvaret for uddannelse af 28 togpersonaler og den samlede organisering af projektet som bl.a. omfattede kontakt til fanklubberne, forskellige hooligangrupperinger og politiet.

Efter projektets etablering er antallet af hændelser blevet væsentligt reduceret.

Skal du spille op dit fede svin!

I 2009 gennemførte Jesper Koppel en undersøgelse blandt 100 togpersonaler, som alle havde indberettet en arbejdsmiljøregistrering om trusler eller vold. Metoden var på den kvantitative side betinget af 100 interviews, face to face af de 100 togførere. Interviewene foregik 23 forskellige steder i Danmark og alle interview bestod af et interview og en narrativ genfortælling af hændelsen. Alle interview blev gennemført i 2009.

Den kvalitative del af undersøgelsen bestod i udredning, tolkning og fremstilling af de mange kvantitative data, der var indsamlet i en spørgeguide, som alle 100 togpersonaler gennemgik sammen med Jesper Koppel. Spørgeguiden var udviklet af Danmarks Statistik.

Dataerne blev samlet en en publikation med titlen: Du skal ikke spille op dit fede svin!, som blev publiceret og offentliggjort den 24. december 2009 med omtaler på forsiden af Politiken, indslag i Radioavisen og beskrivelse i en række andre medier.

Undersøgelsens data blev efterfølgende, i en simplificeret form, omsat i en kampagne til ca. 1150 togførere. 6 måneder efter var antallet af indberetninger faldet med næsten 40%.

TV om realkompetencevurdering og undervisningsforskning.

Jesper Koppel har produceret tv siden 1988. De første 11 år, som fastansat journalist, redaktør og udviklingsansvarlig i DR-TV. Fra 1999 har Jesper Koppel produceret kurser og tv for DR indtil 2011.

Jesper Koppel har produceret tv for en række private virksomheder, så sent som i december 2012, hvor Jesper Koppel har produceret tv for Gymnasielærernes lederforening (PL) og for CIEL, et fondsprojekt under Den europæiske socialfond. (Se filmklip)

I 2011 har Jesper Koppel produceret tre programmer for DR om Hooliganisme, Realkompetencevurdering og undervisningsforskning (Transfer) (Se filmklip)

Jesper Koppel har iøvrigt produceret alle forsker og undervisningsprofiler på MEFs hjemmeside.

(Se filmklip)

CV:

Jesper Koppel - født 1956.

1986: Cand. mag. i Filmvidenskab og Legemsøvelser

1986: Adjunkt ved DEL (Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse) som kursusleder i kompetencekursus, musiske fag.

1988: Journalist, redaktør og udviklingschef i DR 1988 – 1999 i TV-fakta og DR-Undervisning.

1990: Ekstern lektor ved Institut for Film- og Medievidenskab ved Københavns Universitet på deltid

1999: Etablering af kommunikationsvirksomheden Koppelcom.  

2001: Lektor på deltid ved Erhvervsakademiet Nordsjælland (Hillerød)

2003: Kursusleder og underviser i kommunikation for en række mellemstore og store danske virksomheder bl.a. DR, DSB, Københavns Energi, Telekom Danmark, DEL, Arkitema, Henning Larsens Tegnestue og Hotelkæden Accor og COWI.

Tv-produktion, efterkritik og kurser for DR-undervisning, B&U & DR2-TEMA og private kunderom kommunalt samarbejde, Mangfoldighed, Reform2000, Strukturreformen, arbejdsmiljø, etik, tv-stil, e-learning, iværksættervirksomhed, Livslang læring, realkompetencevurdering og transfer m.v.

2005 Kurser i sundhedsfremme for DSB, rettet imod sikkerhedscertificeret lokomotivførere og togpersonale. Fra 2005-2010 uddannes 125 personer i sundhedsfremme ved kurser organiseret af Koppelcom i samarbejde med en læge, idrætsfysiolog, kostvejleder og psykolog.

Kurserne gennemførtes 8 gange og var forløb over 8 uger med test, supervision og individuel understøttelse af sundhedstiltag.

Freelance journalist for en række fagblade, bl.a. Farmakonomen og Laboranten med fokus på sundhed i hele perioden.

2008: Initiativtager og projektleder på undersøgelse for DSB ansatte om trusler og vold, superviseret af Danmarks Statistik, hvor 100 ansatte blev interviewet i et kvalitativt og kvantitativt interview. Alle interviews fandt sted face-to-face forskellige steder i DK. Jesper Koppel gennemførte alle interview i 2009. Efterfølgende forfatter til bogen: Du skal ikke spille op dit fede svin. En bog om trusler, vold og konflikthåndtering.

2009: Projektleder på arbejdsmiljøprojekt for DSB støttet af Forebyggelsesfonden. Projektet handlede om, at reducere hooligansrelateret vold og hærværk under transport til og fra Superligakampe i DSB. Projekttitlen var Konflikthåndtering af aggressive berusede fodboldfans og projektet blev etableret i 2008 og afsluttet i 2010.

2009:Ansat som studielektor og leder af Københavns Universitets teknikafdeling ved afdeling for Film- og medievidenskab

2010/2011 Produktion af dokumentar for DR: Dialog med fodboldfans. Undervsningsreportge om Realkompentencevurdering og undervisningsforskning (Transfer).Konflikthåndteringskursus for DSB

2012: Undervisning af Bachelorstuderende på Film- og Medievidenskab, produktion af 13 videoprofiler til MEFs hjemmeside og ledelse af MEFs ajourføring af hjemmesiden. Undervisning af masterstuderende på CBS på Entrepreneurship under CIEL/ Den europæiske socialfond. Produktion af tv for Gymnasielærernes ledeforening (PL) og CIEL.

Etablering af undervisningsportalen zoomboom.dk

 

 

  

 

 

 

ID: 915924