Karen Borgnakke

Karen Borgnakke

Videnskabelig assistent, Professor emerita


Karen Borgnakke er dr.pæd. og professor i pædagogik ved Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2005. Karen Borgnakke var i perioden forud professor i almenpædagogik ved Syddansk Universitet, og tidligere lektor og leder af forskeruddannelsen ved Danmarks Lærerhøjskole/DPU. Karen Borgnakke har mange års erfaringer med empirisk forskning og etnografiske studier i læreprocesser og pædagogiske forandringsstrategier, sammenfattet i disputatsen fra 1996 Pædagogisk feltforskning og procesanalytisk metodologi. 

Karen Borgnakke var medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd, SHF, i 1995 -2000. Siden 1990 har hun medvirket til udvikling af de akademiske uddannelser og forskeruddannelse på de pædagogiske fagområder og er i 2009-2014 medlem af Erhvervsforskerudvalget. Fra 2015-2022 deltager hun i nordiske forskningråds aktiviteter, internationale forskernetværk og projekter om organisations- og pædagogikudvikling. Som leder af forskergruppen Etnografiske studier af innovative læringskontekster gennemføres feltarbejder og casestudier i skolastiske, professionsorienterede og akademiske læringskontekster med supervision af PhD og postdoc projekter.

ID: 13004