Katla Heðinsdóttir

Katla Heðinsdóttir

Ph.d. stipendiat

Primære forskningsområder

Bioetik

 

 

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt er en del af forskningsprojektet Convergent Ethics and Ethics of Controversy (CEEC), som undersøger folkelig skepsis overfor nye bioteknologier fra en etisk, psykologisk og politisk-filosofisk vinkel. Jeg er en del projektets første del, Convergent Ethics, og vil primært beskæftige mig med spørgsmål vedrørende hvordan (eller om) forskellige anvendelser af bioteknologier kan siges at indebære etisk problematisk udnyttelse. I litteraturen bliver udnyttelse nogle gange knyttet sammen med begrebet sårbarhed, og bliver ofte diskuteret i forbindelse med fx surrogatmoderskab og klinisk forskning i lavindkomstkontekster. Både udnyttelse og sårbarhed er teoretisk kontroversielle begreber, men kan potentielt bidrage med nye indsigter i etiske analyser af bioteknologier. Projektet vil således være en mulig udfordring til de teoretiske antagelser i det øvrige projekt der fremhæver principper som samtykke, nytte, og acceptable risikoprofiler. Projektet er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

Interesseområder

Bioetik

Forskningsetik

Medicinsk etik

Politisk filosofi

ID: 189102040