Niels Ole Finnemann

Niels Ole Finnemann

Professor emeritus

Niels Ole Finnemann

Professor Emeritus
Det Informationsvidenskabelige Akademi
Københavns Universitet, Bygn 4.2.26

Njalsgade 762300 København S,
Danmark
E-mail: finnemann@hum.ku.dk
Direkte telefon: +45 2464 44 36

 

Uddannelse, Akademiske grader

1994 - Dr.Phil. Aarhus Universitet.
1982 - Mag. Art. Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.
1972 - Cand. Phil. Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.
1964 - Student, Aarhus Katedralskole.

Akademiske ansættelser

2018 - Professor Emeritus. Institut for Informationsstudier. Københavns Universitet.
2014 - Professor (Kaldelse) IVA, Københavns Universitet.
2012 - Leder af NetLab og temaleder i DigHumLab Danmark (2012-2014).
2005 - Professor (MSO), Internetforskning, Aarhus Universitet (2005-2013).
2000 - Leder af Center for Internetforskning (CFI) Aarhus Universitet (2000-2010).
2000 - Lektor, Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet (2000-2005).
1996 - Leder af Center for Kulturforskning, (CFK) Aarhus Universitet (1996-2000).
1995 - Lektor, Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet.
1992 - Gæsteforsker, Center for Teknologi og Menneskelige Verdier, Oslo Universitet, Norge.
1991 - Ekstern Lektor, Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet (1991-1995).
1987 - Forskningstipendium, Center for Kulturforskning, (CFK) Aarhus Universitet 1987-1991.
1976 - Seniorstipendium, Nordisk Institut, Aarhus Universitet (1976-1979).
1972 - Kandidatstipendiat, Nordisk Institut, Aarhus Universitet (1972-1975).

Større forskningsprojekter - Efter 2000

2012: Hovedforfatter til Forslag til Forskningsinfrastruktur for arkiverede webmaterialer (RESAW) støttet af BritishLibrary, Biblioteque Nationale Francaise m.fl. Eu Horizon 2020 'Integrating initiatives'.
2012-2014:Medlem af temaledergruppe i DigHumLab Danmark og Leder af Netlab.
2011-2014:Deltager i det nationale Forskningsinfrastruktur projekt LARM.
2011-2015:National repræsentant i styregruppen for EU COST-aktion "IS1004 “WEBDATANET: web-based data-collection - methodological challenges, solutions and implementations”.
2010-2013: Medlem af EU-COST Aktionen "Transforming Audiences".
2009: Styregruppemedlem i Projekt om personfølsomme oplysninger i netarkivet.dk. Samarbejde mellem CFI, Statsbiblioteket og Det Kgl. Bibliotek.
2008-2011:Leder af forskningsprojektet "Offentlighedens nye grænseflader". Støttet af FKK.
2002-2006: Medlem af styregruppen som national repræsentant EU COST a20 project on "The Impact of the Internet on Mass Media".
2001-2005: Medlem af styregruppen for 'Modinet' - "Media and Democracy in the Network Society" (2002-2005).Bevilliget af det nationale forskningsråd.
2001-2004: Medlem af styregruppen fort Pilot Projekt om webarkivering. Center for Internet forskning AU, Stats- og Universitets biblioteket, Aarhus og det Kgl.Bibliotek, København. Støttet af DEFF.

Medlem af Bedømmelsesudvalg, Råd og Komiteer

2016: Medlem af program komiteen for ACM Websci Conference 2016.

2015: EU COST Evaluator 2015

2015ff: Medlem af Hum Fak.s Digital Humanities strategi udvalg.

2012-2015: Medlem af Advisory Board for DASISH Koordinationsorgan for ESFRI forsknings-infrastrukturer, støttet af EU-FP7.                                                                               
2012: Formand for disputatsbedømmelsesudvalg, Aarhus Universitet.                                       
2010-2013: Medlem af Det Norske Forskningsråds Fagkomite for Samfundsvetenskap.
2009: Ekspert-bedømmer EU FP 7 Forskningssprogrammet.
2009: Ekspertbedømmer For NWO, Det Hollandske Forskningsråd. 2008-2009: Medlem af udvalg vedr. forskningsindikator for medievidenskab. Udpeget af Forskningsministeriet. Udtrådt 1.11 2009
2005, 2009:Medlem af ekspertpanel, Det Norske Forskningsråd.
2005-2009: Medlem af Redaktionskomiteen for det nationale netarkiv, netarkivet.dk. udpeget af Kulturministeriet.
2008: Medlem af bedømmelsesudvalg for Forskningsdirektør, Journalist- og Mediehøjskolen, Aarhus.
2004: Medlem af Det internationale Internetarkiverings Konsortiums (IIPC) rådgivende forskergruppe.
2003-2009: Medlem af professorbedømmelsesudvalg ved Aalborg Universitet, (2003) Syddansk Universitet (2001, 2002) Aarhus Universitet (2008), Nationale Norske udvalg for Medievidenskab, NTNU, 2007, 2008, 2009.

2002-2003: Medlem af Kulturministerielt udvalg vedr. bevaring af kulturarven
2000: Formand for disputatsbedømmelsesudvalg, Aarhus Universitet.

Peer reviews for forskningstidsskrifter og forlag

  • AI & Society; Telematics & Informatics; History and Philosophy of Logic; Human Communication Research; International Journal of Communication; Journalism - Theory, Practice & Criticism; Mediekultur; Norsk Medietidsskrift, Nordicom; Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling; Norsk Medietidsskrift; Northern Light (KU); New Media & Society; Observatorio.
  • Reviewer Conference papers: Nordic Media Scholars Conferences; Ecrea; aoir; RESAW.
  • Redaktionspanel Triple C.

Censor

  • Københavns Universitet
  • Aalborg Universitet
  • IT universitet, København
  • Syddansk Universitet 
  • Tromsø Universitet, Norge

Keynotes og gæsteforelæsninger ol.

2015 Heterogene datamaterialer - en ny rimelig stor udfordring - Keynote DeIC Conf. 7 Oktober, Middelfart. https://www.deic.dk/node/806

2014 Big Data – et nyt humanvidenskabeligt forskningsfelt. 21.11 2014,  IVA. KU Kbh. Tiltrædelsesforelæsning, Professorat Københvans  Universitet

2014 Digital  Humanities. Afslutningsoplæg FKK-årsdag om Digital Humaniora, 1.4 2014. Eigtveds Pakhus, Kbh.

2014 Just a little bit. Fratrædelsesforelæsning, Aarhus Universitet, 23.5 2014.

2013 Keynote, Digital Humanities and Research Infrastructures 1. International RESAW seminar, Aarhus 2-3 Dec. Funded by DigHumLab Denmark
2013 Keynote, Digital media defined. Docam 10 Conference, Tromsø University. Jun 22-23. Video: http://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/f740d34f66014261ac4b6ad56619c6841d
2012 Program Chair and Keynote, International Ph.D: Course. Dec. 3-5. Web based data collection. Digital Humanities and the Study of the Web and Web Archives. Aarhus. Funded by  DigHumLab.
2011 The Author and other Avatars. April 15-16. Presentation, Mediatized Worlds-conference Bremen 15.16.4 2011. Bremen University. Also workshop Remix(ed) culture - Remix(ed) Methods. IMV, Aarhus 8.6 2011.

2011 Two literatures of new media. Workshop on “Internet Perspectives.” Aarhus University. Org. by Oxford Internet Institute & Center for Internet Research; AU, March 19.
2011 Arkivet - mellem den ubegrænsede hukommelse og den tænkende maskine. Inviteret indlæg til konference og humanistisk IT-forskning ”Think about IT!” Københavns Universitet, Nov. 13.
2010 Program Chair (with Per Jauert) and lecturer international PH.D. Course, Nov. ”New Media, New Methods, New Theories?” Lecture Kalundborg. Funded by Norfa.
2010 Arkivet som aktør i det nye medielandskab. Tale ved Åbningen af forsknings-infrastrukturprojektet LARM (Radio Culture and Auditory Ressources Research Infrastructure). University of Copenhagen, 9 April 2010.
2008 On The coevolution of old and media. Lecture, Ph.d. Course "The Evolution of Media: From Face-to-Face to Facebook." FMKJ. Copenhagen University., March 6-7.
2007 The Nordic Model of the Information and Knowledge Society. Invited speaker, Complutense International Seminar. Madrid. Nov 22-24.
2007 Public spaces, New Landscapes, Limits, and Interfaces. International Ph.d. course, NORFA, Helsinki, Aug 14-15.
2006 From Buildings & Books to Bytes. Why not put the Library on the Shelf? Guest Lecture, The Danish Institute, Athens. Greece. April.
2006 Keynote, From Buildings & Books to Bytes. Why not put the Library on the Shelf? International conference on The future of Libraries, BOBCATTS, Tallinn, Feb 2006.
2005 Invited Panelist, "On digital Media Theory". 1. European Communication Conference, ECREA, Amsterdam, Dec.
2004 Keynote speaker & workshop leader at the Conference »Creativity and Technology«, Reykjavik. Org. by Cambridge & Iceland Universities, March 19-22.
2003 Program chair (with Niels Brügger) International Ph.d.-course ”New Media, New Methods, New Theories?” NORFA, Sandbjerg, Denmark, Dec. 1-5.
2003 Invited speaker, International Seminar, Universidad Complutense, Madrid. Media Cultures and NIT in the Nordic Countries and the Iberian Peninsula. Sep. 17-19.
1999 Program Chair for the International Conference series. The Humanities at the turn of the Millenium. Centre for Cultural Research, AU 1999-2000.
1999 Closing Remarks on The new Media Matrix and its Importance for Media History. Seminar on »Media History – Theories, Methods, Analysis«. 16, 17.5 1999. Inst. For Informations-  og Medievidenskab, Aarhus. Sep. 16-17.
1999 Invited speaker at the seminar »The Humanities – Past, Present, Future«, Doreen B. Townsend Centre for the Humanities, Univ. of California, Berkeley, March 12, 1999.
1998 Keynote, "The computer - a Machine, a Medium and a Signsystem". NASS Research Course in Media Semiotics. Sundvolden, Norway, June 21-27.
1997 Keynote, Int. Ph. D.course »Challenge of Information Society for Communication Theory«, Tampere University, Finland, Jan, 17-18.
1994 Dokumentasjonsvitenskapens Plass i Informasjonssamfunnet. Åbningskonference for uddannelsen i Dokumentasjonsvitenskab. Tromsø University, NOrway. April 24-25.
1990 Guest editor AI & Society, vol 4.4, Springer Verlag, London 1990.
1990 Invited speaker, conference on The Culture of the Artificial. Lugano, Oct.

Øvrigt

2010: Æresmedlem af Center for Internetforskning ved Aarhus Universitet.
2002-2004: Medlem af Phd-udvaslg, Det Humanistiske Fakultet, AU.
1999-2000: Leder af arrangementskomiteen for international konference række om Humaniora ved Årtusindskiftet.
1989: Medlem af PEN Danmark.
1985-1986: Forlagsredaktør, forlaget Kimære, Aarhus.
1971-1980: Medstifter og bestyrelsesmedlem, forlaget MODTRYK, Aarhus.
1976-1979: Medstifter og i redaktionen af tidsskriftet Socialistisk Politik, Modtryk, Aarhus.

Medlem af forskningsfaglige organisationer: IAMCR, ECREA, SMID, NORDICOM, Association of Internet Researchers (a.o.i.r) m. fl.

Uddannelse

Professor Emeritus. Dr. Phil.

ID: 122741339