Niels Ole Finnemann

Niels Ole Finnemann

Professor emeritus

 

Seneste Publikationer:

Web Archives and Knowledge Organization

E-text (First Draft)

E-Text. Oxford Research Encyclopedia Literature, 2018

Full Text available in REX, The Royal Library. Search 'Oxford Research Encyclopedias, Literature,

and then narrow the search to author or title.

Hypertext Configurations: Genres in networked Digital Media.

Journal of the Association for Information Science and Technology. Volume 68, Issue 4
April 2017 Pages 845–854

Preprint version           Publishers version

 

'Digital Humanities and networked digital media'. MedieKultur, 2014.

Humaniora og de digitale medier. I Pedersen, Stjernfelt og Køppe (Eds.). Kampen om Disciplinerne. 2015. København: Reitzels forlag.

 Personlig webside.

 

Videoer:

Heterogene datamaterialer - en ny rimelig stor udfordring. Keynote, Deic Årskonference, (Danish E-infrastructure Cooperation). 6-7 Oktober, 2015  Middelfart.

Tiltrædelsesforelæsning IVA 21.11 2014. Big Data - et nyt Humanvidenskabeligt forskningsfelt

 

 

 

Aktuelt forsknings felt 

Digitaliseringen er i disse år trådt ind i en ny fase. På den ene side anvendes digitale medier i dag overalt. Vi skanner hele verden fra det ydre rum til kroppens indre. På den anden side bidrager voksende befolkningsgrupper i den daglige produktion af digitale materialer. I det 21. århundrede kan vi derfor forvente at en hastigt voksende del af samfundslivet kommer til udtryk i stadig flere digitale genrer på digitale medieplatforme. Vi får flere og mere forskelligartede digitale materialer, der spredes over stadig flere forskellige, mere skræddersyede digitale medier. Vi får stadig flere forskellige søge- og præsentations redskaber. Digitalt fødte materialer bliver således et stadig vigtigere, ofte unikt, historisk kildemateriale. Denne udvikling rummer store udfordringer til selektion, kuratering, bevaring, analyse- og vidensformidling i alle fagvidenskaber.  Men den udfordrer også vores arkiv- og biblioteksvæsen, der historisk har været op bygget omkring mere stabile og stedbundne skrevne og trykte kilder.

Det rejser grundlæggende spørgsmål om hvordan kan vi beskrive de svulmende og heterogene datamaterialer og hvorledes vi skal organisere det 21. århundredes vidensressourcer og vidensformidling?

 

 

ID: 122741339