Per Frederik Vilhelm Hasle

Per Frederik Vilhelm Hasle

Professor

 

29. oktober 1956: Født i Fredericia. 

December 1981: Cand. phil. (Tysk hovedfag) fra Aarhus Universitet afsluttet. 

August 1983: Adjunktvikar ved den humanistisk-datalogiske kombinationsuddannelse ved Aarhus Universitet. 

Februar 1984: Adjunkt: Ansat som adjunkt (i tidsbegrænset stilling) sammesteds. 

November 1984: Exam. scient.: Datalogi bifag afsluttet. 

November 1986-August 1988: Research Assistant ved University of Cambridge Computer Laboratory. 

1. september 1988: Videnskabelig medarbejder ved projektet Naturlige og Formelle Sprog ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitetscenter. 

8. juni 1989: PhD-graden (lic.scient.) fra Datalogisk Afdeling, Aarhus Universitet.

1. januar 1990: Seniorstipendiat inden for SHFs rammeprogram i kognitionsforskning (stipendiet placeret ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitetscenter). 

April 1992: Lektor: Ansat som lektor ved Institut for Informations- og Medievidenskab ved Aarhus Universitet. 

August 1993- august 1997

Medlem af Bestyrelsen for Institut for Informations- og Medievidenskab ved Aarhus Universitet. 

01.02.1995–31.08.1997

Viceinstitutleder: Viceinstitutleder ved Institut for Informations- og Medievidenskab. 

1998–2003.

Censorformand: Censorformand for det landsdækkende censorkorps i Humanistisk Informatik. 

01.09.2000-31.07.2003.

Professor, SDU: Ansat som professor i humanistisk informationsvidenskab ved Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab ved Syddansk Universitet.

I samme periode Faglig leder for informationsvidenskab ved Syddansk Universitet med ansvar for både forskning, undervisning og ansættelser; herunder fungerende studieleder for informationsvidenskab 01.09.2000-31.10.2001 og studieleder fra 01.11.2001-30.08.2002.

01.08.2003-30.08.2008.

Professor, AAU: Ansat som professor i informationsvidenskab ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet.

2005-2007

Hovedansvarlig (Head of School) for udviklingen af Aalborg Universitets nye uddannelse i Informationsarkitektur

2005-2008

Hovedansvarlig  (Koordinator) for forskningskernefeltet Sprog, Viden og Formalisering ved Aalborg Universitet.

2006-2008

Leder af eliteuddannelse i Persuasive Design ved Aalborg Universitet.

2007

Årets Underviser ved Aalborg Universitet.

2007-2008

Studieleder for Humanistisk Informatik, Aalborg Universitet.

2008

Director of Aalborg University Persuasive Design Centre.

Associate Chair of Third International Conference on Persuasive Technology, Oulu 03-05 juni 2008.

01.09.2008 - 01.04.2013

Rektor for Det Informationsvidenskabelige Akademi (Danmarks Biblioteksskole).

2010

General Chair of Fifth International Conference on Persuasive Technology, Copenhagen 05-09 juni 2010

01.04.2013-d.d.

Direktør for Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet.

Professor ved Det Informationsvidenskabelige Akademi ved Københavns Universitet.

2014

General Chair of  Ninth International iConference (Information Conference), Berlin 04-07 March 2014.

2014

General Chair of Arthur N. Prior Centenary Conference, Balliol College, Oxford 05-09 August 2014.

 

Kurser og lederudvikling (2008-d.d.):

 • Kulturministeriets årlige ledelsesseminar 2008, 2009 og 2010
 • Kursus for Samarbejdsudvalg, ved Samarbejdssekretariatet      (18.05.2011)
 • Økonomi for ikke-økonomer, Confex oktober 2011 (2 dage)
 • Individuelt ledelsesudviklingsforløb (coaching) ved HR-arkitekten, 2011
 • Fælles ledelsesudviklingsforløb ved Conmoto, 2011
 • Individuelt ledelsesudviklingsforløb (coaching) ved Implement,      2012
 • Fælles ledelsesudviklingsforløb ved Implement, 2012
 • Personlighedstest, samtaler og ledervurderingsrapport ved Mercuri      Urval, 2012
 • Executive Management      Programme, INSEAD (2012-13)
 • Fælles ledelsesudviklingsforløb ved Københavns Universitet (LUKU)      2013

 

Særligt væsentlige hverv som rektor hhv. direktør (2008-d.d.):

 • Som rektor for IVA formand for: Hovedsamarbejdsudvalg,      sikkerhedsudvalg, skoleråd og IVAs ledelsesforum (forsknings- og      koordinationsudvalg)
 • Som direktør for IVA formand for: Lokal-samarbejdsudvalg (LSU),      institutråd og IVAs ledelsesforum
 • Medlem af IVAs aftagerpanel
 • Medlem af direktionen for det humanistiske fakultet ved Københavns      Universitet
 • Medlem af  L80, ledelsesforum for Københavns      Universitets 80 øverste ledere
 • Medlem af bestyrelsen for Centre for Communication and Computing      ved  Københavns Universitet
 • Medlem af Samarbejdsudvalget ved det humanistiske fakultet ved      Københavns Universitet (FSU)
 • Medlem af  iCaucus, højeste      myndighed for den internationale organisation       iSchools
 • International Expert on      Information Science for the Portuguese      Agency of Evaluation and Accreditation

  

Udvalgte andre aktiviteter 2000-d.d.:

Til ovenstående CV kommer en lang række aktiviteter og hverv. Siden første professor-udnævnelse 2000 kan nævnes: 

 • Formand for en række bedømmelsesudvalg vedr. professor- og andre      VIP-stillinger
 • Medlem af en række bedømmelsesudvalg vedr. professor- og andre      VIP-stillinger
 • Formand for og/eller medlem af en række ansættelsessudvalg
 • Formand for og/eller medlem af en række PhD-bedømmelsesudvalg
 • Ansøger /medansøger vedr. en række projekter
 • Medlem af flere erhvervs-netværk (Labcom, Steensgaard, Vild med Verden,      CTIs ekspertnetværk)
 • Medlem af diverse nævn (studienævn, PhD-studienævn, mv.)
 • Arrangør af og/eller bidragyder til adskillige seminarer
 • Arrangør af og/eller bidragyder til adskillige PhD-kurser
 • Deltager i og foredragsholder (herunder keynote speaker) ved      internationale konferencer
 • Deltager i og bidragyder til forskningsformidlende offentlige      arrangementer (f.eks. Forskningens Døgn, Videnskabscafe, Danskernes      Akademi på DR2 m.v.)
 • Redaktions- og reviewarbejde
 • Member of Board of Editors for the Rutherford Journal     
 • Member of Advisory Committee for       Bibliothek: Forschung und Praxis     
 • Guest editor and contributor to several issues of Synthese (cf.      Publikationsliste)
 • Formand for Stipendiefonden      (Prof. Steenberg, Kinch og Schøtler Nielsens Fond)
 • Formand for P. F. Suhm-Fonden
 • Bidrag efter opfordring til RUCs strategi (SWOT-analyse CBIT, 2010)

Sprogkundskaber

Engelsk: flydende. Tysk: flydende. Fransk: læsning: godt niveau, tale/skrift: begrænset niveau.

ID: 43863200