Peter Ingwersen

Peter Ingwersen

Professor emeritus


Efter bibliotekareksamen blev Peter Ingwersen i 1973 ansat ved Danmarks Biblioteksskole som lærer i katalogisering og indeksering. Her har han været ansat indtil nu, dog afbrudt af orlov i flere omgange som besøgsforsker forskellige steder i udlandet.

Peter var ansat som forskningsstipendiater ved Den Europæiske Rumfartsorganisation i Frascati, Italien, 1980-81, ved dennes informationsafdeling for videnskabelige databasesøgning. I alt kom han til at opholde mig ved Rumfartsorganisationen i 3 år i perioden 1980-84, med orlov fra Danmarks Biblioteksskole. Ved hjemkomsten blev han udnævnt til assisterende fagleder i en ny afdeling, som underviste og forskede i informationsformidling og -systemer for det private erhvervsliv, VirkInfo. Han fortsatte sin forskerkarriere op gennem 1980-erne og 1990-erne. I 1987 opholdt han sig i et semester ved Rutgers University, USA og i 1996 et par måneder ved Keio University i Tokyo som besøgsprofessor. Han har ligeledes besøgt Sydafrika med støtte af DANIDA i flere omgange fra 1996 og Finland i flere perioder efter 1998, herunder som affilieret professor ved Tampere Universitet, 1998-2001, sponsoreret af NORFA. Fra 1997 er han docent (affilieret professor) ved Åbo Akademi, Finland. I 1990 blev Peter Ingwersen leder af skolens kandidatuddannelse indenfor informationsvidenskab og modtog Ph.D.-graden fra Handelshøjskolen i København i 1991. I 1993 blev han udnævnt til fagleder for afdelingen for informationssøgning (Information Retrieval) og indgik i Centret for Informationsstudier 1996-2000, som opdyrkede forskningen i videnskabskommunikation, forskningsevaluering og citationsanalyser.  Han blev udnævnt til forskningsprofessor i 2001 ved Danmarks Biblioteksskole, som fra 2000 er blevet højere læreanstalt. Fra januar 2006-10 var Peter Ingwersen fuld professor samme sted i informationsformidling.

Udnævnt til Æresdoktor ved Tampere University, maj 2010. Professor Emeritus ved Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA, tidl. Danmarks Biblioteksskole) fra august 2010. Professor II ved Oslo University College, Norge november 2010-13. Chair of Excellence, Universidad Carlos III, Madrid, Spanien, november 2011-juni 2012. Udnævnt til Æresdoktor ved Åbo Akademi University, maj 2014 og ved Universidad Carlos III, Madrid, Spanien, januar 2015.

Forskningspriser

2016    ASIS&T Award of Merit, in recognition of his contributions to Information Science and his
             international mentorship over four decades.

2015    Tony Kent Strix Award in recognition of his major and sustained contributions to the field of
             information retrieval

2009    ASIST LA Chapter CISTA Award for continuos Contributions to Information Science and
            Technology

2007    ASIST Outstanding Teacher Award, for hans internationale kursusudvikling og undervisning indenfor informationsvidenskab.

2005    Derek de Solla Price Medal, for hans forskning i Scientometrics and Webometrics.

2005    Thomson Award of research excellence, som den mest internationalt citerede
            danske samfundsforsker.

2003    ASIST Research Award, for hans arbejde med kognitive tilgange til Information
            Retrieval.

1994    ASIS, New Jersey Chapter Distinguish Lectureship Award.

1993    Jason Farradane Award (UK)

Specielt inviterede forelæsninger:

2010 Searada Ranganathan Endowment Lectures, December 2010, National
         Centre for Science Information, Indian Institute of Science, Bangalore,
         India.
2009 Lazarow Memorial Lecture, University of Tennessee at Knoxville, October,
        Sponsored by the Eugene Garfield Foundation.
2002 Lazarow Memorial Lecture, The Information School, University of Washington, SEattle, USA,
        sponsored by Thomson-Reuters
1992 Anne V. Marinelli Lecture Series, Texas Woman's University, Denton, USA

Publikationer: Peter har publiceret adskillige bøger og forskningsmonografier, hvoraf to har modtaget megen international anerkendelse: The Turn: Integration of Information Seeking and Retrieval in Context, samforfattet med Professor Kalervo Järvelin, Tampere University, Finland, Springer, 2005, og Information Retrieval Interaction, Taylor Graham, London, 1992 (fri til download som OA, se publikationslisten). Desuden har han publiceret over 70 tidsskiftsartikler og konferencebidrag, for hvilke han har modtaget over 1400 citationer ekskl. selvcitationer i Web of Science (h-index = 18). Han er desuden medlem af adskillige redaktionskomiteer for internationale centrale tidsskrifter indenfor de informationsvidenkabelige felter.

 

ID: 45338873