Stine Grønbæk Jensen

Stine Grønbæk Jensen

Tenure Track Adjunkt

Primære forskningsområder

Min forskning omhandler den levede velfærdsstat - forstået som  subjektive erfaringer, livshistorier og erindringer knyttet til sociale indsatser. Jeg er interesseret i, hvordan mennesker formes af sociale kategorier og interventioner, og hvordan de lever deres liv indenfor skiftende lovgivningsmæssige og institutionelle rammer. Især udforsker jeg, hvordan den enkelte i forskellige sociale situationer reflekterer over og på mangfoldige måder håndterer deres historie og levevilkår, og hvordan de på kreative måder forsøger at genskabe deres selv og gøre deres stemmer og perspektiver gældende i offentligheden.

Konkret beskæftiger jeg mig med:

- Erindringsdannelse og erindringsarbejde hos tidligere børnehjemsbørn.

- Tidligere anbragte under den gamle åndssvageforsorg, særforsorg og psykiatri.

- Erfaringer med magtanvendelse blandt mennesker med kognitive funktionsnedsættelser.

- Ældres forvaltning af livets afslutning.

 

ID: 218494157