Stine Grønbæk Jensen

Stine Grønbæk Jensen

Tenure Track Adjunkt

Primære forskningsområder

Min forskning omhandler den levede velfærdsstat - forstået som subjektive erfaringer, livshistorier og erindringer knyttet til sociale og pædagogiske indsatser. Jeg er interesseret i, hvordan mennesker dannes og formes af sociale kategorier og pædagogiske interventioner, og hvordan de lever deres liv indenfor skiftende lovgivningsmæssige og institutionelle rammer. Især udforsker jeg, hvordan den enkelte i forskellige sociale situationer reflekterer over og på mangfoldige måder håndterer deres historie og levevilkår, og hvordan de på kreative måder forsøger at genskabe deres selv og gøre deres stemmer og perspektiver gældende i offentligheden.

Konkret beskæftiger jeg mig med:

- Dansk forsorgshistorie med vægt på tidligere anbragtes perspektiver og versioner af historien.

- Erindringsdannelse, erindringsarbejde og erindringsaktivisme hos tidligere anbragte under børneforsorgen.

- Åndssvageforsorgens historie - herunder Kvindehjemmet på Sprogø.

- Erfaringer med magt og modmagt blandt mennesker med kognitive handicap. 

- Aldring, alderdom og de ældstes håndtering af livets afslutning.

- Dannelse og erindringsdannelse på danske elitekostskoler hen over tid.

 

 

ID: 218494157