Thor Grünbaum

Thor Grünbaum

Lektor, Lektor - forfremmelsesprogrammet

Træffetid på Institut for Psykologi: Torsdage kl. 15:00-16:00

Primære forskningsområder

For my English webpage: https://mcc.ku.dk/staff/philosophy/?pure=en/persons/76477

  • Intentionelle handlinger: viden, intentioner, kontrol
  • Fri vilje og moralsk ansvar
  • Bevidsthed: kognitive og ikke-kognitive modeller
  • Selv-bevidsthed
  • Psykologiske begreber og (neuro-)videnskabelige forklaringer
  • Kognitionsvidenskabernes filosofi
  • AI og forklaring

Jeg leder den interdisciplinære forskningsgruppe CoInAct, sammen med forskere fra Psykologi og Neurovidenskab. Link til forskningsgruppen: https://psychology.ku.dk/coinact/

Du kan læse, høre og se mere om min forskning på dansk her: diverse kronikker, populær videnskablige artikler, interviews, osv.

Jeg er involveret i flere tværvidenskabelige projekter med kognitionspsykologer, neurovidenskabsfolk og AI-forskere.

Hvis du er interesseret i at høre mere om min forskning, er du altid velkommen til at kontakte mig pr. email.

Er du studerende og interesseret i et eller flere af ovenstående emneområder, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Helt generelt ved jeg noget om og kan vejlede i: bevidsthedsfilosofi og videnskabsfilosofi, samt udvalgte dele af erkendelseteori,  metafysik og sprogfilosofi.

ID: 976322