Thore Keitum Fisker

Thore Keitum Fisker

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

  Stemmer, kroppe og følelser - og deres plads i ideologisk identitet og udfoldelse. Det er mine forskningsinteresser.

  I september 2022 begyndte jeg som ph.d.-stipendiat på Sektion for retorik som en foreløbig kulmination på min optagethed af stemmeføring og kropssprog. Før det arbejdede jeg som stemmetræner og retorisk rådgiver for bl.a. Rhetor - rådgivende retorikere, DR og Zetland.

  I min forskning undersøger jeg, hvordan politiske aktørers måde at bruge deres krop og stemme skaber mening og identifikation i deres fællesskaber. I stedet for at undersøge, hvordan forskellige vokale træk (fx hvor dyb talerens stemmen er, eller hvor hurtigt hun taler) påvirker lytteres opfattelse af talerens troværdighed, undersøger jeg, hvordan den måde, politiske aktører taler og bevæger sig på, bliver til en del af fællesskabets måde at forstå verden på.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Jeg underviser og vejleder generelt inden for mundtlig retorik. Det kan være actio (nonverbal kommunikation) inkl. praktisk stemmeteknik, men også kroppens og stemmens betydning for deliberation og aktivisme.

  Jeg har undervist på bacheloruddannelsen i retorik på Københavns Universitet, inkl. kurserne Mundtlig retorik og rådgivning og Retorisk praksis og stemmebrug. På disse kurser har vi bl.a. beskæftiget os med, hvordan man som kritiker kan tilgå analysen af stemmer og kroppe i mundtlige kommunikationssituationer i et kritisk og affektteoretisk perspektiv. 

  Jeg har vejledt bachelorprojekter om sportskommentatorers vokale konstituering af publikum, om tv-debatters affektive rammesætning og om affektiv dirigering til demonstrationer. Jeg har desuden vejledt et speciale om lytteres tilskrivning af troværdighed til forskellige stemmetyper.

  Primære forskningsområder

  • Actio (nonverbal kommunikation)
  • Retoriske nymaterialismer
  • Retorisk affekt, som den kommer til udtryk i krop og stemme
  • Konstitutiv retorik
  • Kropsliggjort doxa (normer)

  Aktuel forskning

  I løbet af foråret 2024 har jeg sammen med mine kolleger Frida Hviid Broberg og Turið Nolsøe præsenteret forskning på div. konferencer i Warszawa, Denver og Chicago, hvor vi har undersøgt hhv. retorisk lytning i magtmæssigt ulige undervisningssituationer og danske mediers dækning af abortdiskursen på Færøerne.

  Desuden udkommer i juni 2024 min egen forskningsartikel i tidsskriftet Res Rhetorica med følgende abstract.

  While thoroughly theorized in rhetorical studies, the body primarily is understood as or through text. Following a literature review of the body in rhetorical scholarship, this article argues that the situated, concrete body is integral to ideological identity through its function as doxastic warrant in enthymematical argumentation. The article finally outlines a rhetorical-ethnographic orientation for investigating the points of expression for a doxastic body of a specific field.

  Udvalgte publikationer

  1. Udgivet

   Konstitutiv actio: Stemmeføring og kropssprog i retoriske identifikations­processer

   Fisker, Thore Keitum, 2022, I: Rhetorica Scandinavica. 84, s. 60-75 16 s.

   Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  ID: 318003911