Henrik Jochumsen

Henrik Jochumsen

Lektor

Primære forskningsområder

Mit forskningsfokus er ABM-området, herunder folkebibliotekets udvikling i et globaliseret, digitaliseret videns- og oplevelsessamfund. Som kultursociolog er jeg særligt interesseret i, hvordan samfundsudviklingen påvirker ABM-institutionerne og omvendt, hvordan ABM-institutionerne påvirker samfundsudviklingen. Jeg har i min forskning altid haft særligt fokus på folkebiblioteket som en central videns- og kulturinstitution, og i denne forbindelse prioriterer jeg højt, at min forskning også konkret kan bidrage til udviklingen på biblioteksfeltet. Generelt er dialog mellem forskning og det omgivende samfund et væsentligt element i min forskning. Udviklingen af den såkaldte fire-rumsmodel for biblioteker er et konkret eksempel på dette.

Min forskning er i perioden 2016-19 først og fremmest koncentreret om det internationale forskningsprojekt ALMPUB - Archives, Libraries and Museums as Public Sphere Institutions -, der er finansieret af Norges Forskningsråd. Projektet skal undersøge ABM-institutionernes rolle som institutioner, der kan understøtte en bæredygtig offentlighed. Projektet indsamler data fra en lang række lande og resultater vil løbende blive formidlet gennem konferencer, videnskabelige artikler og aktiv deltagelse i debatten om fremtidens ABM-institutioner.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • ABM-institutioner
  • Folkebiblioteker
  • Biblioteksudvikling
  • Biblioteksdesign 
  • Kulturpolitik
  • Kulturteori
  • Sociologi
  • Sociologiske metoder

Særlige interesser: ABM-institutioner i videns- og oplevelsamfundet, ABM-institutioner og senmodernitet, biblioteksudvikling, biblioteksdesign, biblioteksrummet, brugerdreven innovation, partnerskaber, kompetenceudvikling. Spændingsfeltet mellem forskning, praksis og politik.

ID: 44953890