Leo Catana

Leo Catana

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Mit videnskabelige bidrag trækker på mine kompetencer i filosofi, historie, filologi og teologi. Min forskning er drevet af spørgsmål der ofte krydser disciplinære grænser, og jeg har bevidst forsøgt at placere min forskning der, hvor discipliner mødes. Med udgangspunkt i min uddannelse i filosofi har jeg undersøgt de måder, hvorpå viden om filosofiens historie er blevet produceret, og hvordan denne viden påvirker fiosofien selv. I 2018 var jeg på den baggrund inviteret som gæsteredaktør ved det prestigefyldte tidsskrift British Journal for the History of Philosophy, hvor jeg udviklede mine metodologiske ideer. Min forskning er fremhævet i The Cambridge History of Philosophy, 1945-2015 (udgivet 2019), primært på grund af mit arbejde med filosofihistoriens metodologi, der har haft indflydelse på filosofi, klassisk filologi, historie og teologi. Som person er jeg motiveret af etiske undersøgelser af de måder, vi lever vores liv på, hvordan vi forbinder os til andre og til naturen, og hvordan vi repræsenterer os selv i den kollektive erindring.

 

Seneste og fremtidige publikationer:

Leo Catana (under udgivelse). Jacob Brucker. Critical History of Philosophy: Preliminary Discourse, The Socratic School. Oxford: Oxford University Press. (Monografi.)

Leo Catana 2021. ‘Two Theories of Natural Justice in Plato’s Gorgias’: Elenchos (accepteret til udgivelse). (Artikel.)

Leo Catana 2021. ‘Socrates on Habituation and Politics: Plato’s Gorgias 509c6-510a4’, i Habituation in the History of Thought, ed. Jeremy Durham. London: Routledge. (Under udgivelse. Bidrag til antologi).

Leo Catana 2021. ‘The History of the Text before Henry and Schwyzer: From the Time of Marsilio Ficino to Thomas Taylor’, i A New Chapter in Neoplatonic Studies: The Correspondence of A. H. Armstrong 1952-1989, udg. Kevin Corrigan og Suzanne Stern-Gillet. Leuven: Leuven University Press. (Under udgivelse, bidrag til antologi.)

Leo Catana 2021. ‘Platonism in Germany’, i Companion to Medieval and Early Modern Platonism, 2 bind, udg. Guido Giglioni og Anna Corrias. Leiden: Brill. (Under udgivelse. Bidrag til antologi.)

Leo Catana og Mogens Lærke 2020. ‘Introduction. Histories of philosophy 1800-1950’. Editorial til special issue i British Journal for the History of Philosophy 28.3, pp. 431-441.

Leo Catana 2020. ‘George Grote’s Analysis of Ancient Greek Political Thought: Its Significance to J.S. Mill’s Idea About “Active Character” in a Liberal Democracy’: British Journal for the History of Philosophy 28.3, pp. 553-572. (Publiceret online 15 august, 2019; trykt 2020). (Artikel.)

Leo Catana 2020. ‘Self-Protection and the Afterlife Myth in Plato’s Gorgias’: Revue de métaphysique et de morale, nr. 4, no. 108, pp. 591-609(Artikel.)

Leo Catana 2020. ‘Plato on Recognition of Political Leaders: The Importance of Mirrored Character Traits’: Polis: The Journal for Ancient Greek Political Thought 37.2, pp. 265-289. (Artikel.)

Leo Catana 2019. ‘Fremtidens klimaløsninger: Glem ikke humanisterne og teologerne’. Trykt i Point of View. International, 21. november, 2019 (internet-based dansk netavis).

Leo Catana 2019. ‘The Ethical Discussion of Protection (boētheia) in Plato’s Gorgias’Classical Quarterly 68.2, pp. 425-441. (Artikel.)

Leo Catana 2019. Late Ancient Platonism in Eighteenth-Century German Thought. Leiden: Springer (International Archives of the History of Ideas, 227). (Monografi.)

ID: 10547