Tine Brøndum

Tine Brøndum

Postdoc

Primære forskningsområder

Jeg arbejde aktuelt på post doc projektet Refugee stories about war and welfare, der er en del af projektet Refugees’ stories and stories about refugees: Crafting new narratives of the Danish welfare state (RESTORE), der ledes af og udføres i samarbejde med Trine Øland. Projektet er påbegyndt i foråret 2021 og er støttet af Det Fri Forskningsråd. 

I min ph.d. Fortællinger mellem erindring og forventning. Selvfortællingen som meningsforhandling, forskelsmarkør og uddannelsesmotivation blandt kommende lærere (2017) analyserer jeg en række lærerstuderende selvfortællinger. Heri interesserer jeg mig for, hvordan de studerende fortæller om forskellige elementer af deres skoleerindringer, livs- og læringshistorier i deres forsøg på at forstå sig selv som kommende lærere. Herunder afsøges det bl.a., hvordan de studerende skaber sammenhæng mellem erindringer og fremtidsforventninger, og hvordan de positionerer sig i relation til dominerende normer og minoritets- og majoritetsfællesskaber.

Overordnet set spænder mine interesseområder ligeledes over religion, identitetspolitik, nationalisme og diskrimination i relation til pædagogiske problemstillinger. Ligesom jeg har erfaring med skolepolitik i dansk og internationalt regi. 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har undervist på BA uddannelsen i Pædagogik i fagene Komparativ pædagogik og globalisering samt Didaktik, curriculumteori og curriculumsociologi samt på kandidatuddannelsen i faget Anvendelse af pædagogisk viden. Derudover har jeg varetaget BA-seminar og vejleder BA-, praktik- og specialestuderende. 

Jeg har tidligere undervist på BA og KA niveau på pædagogik på SDU, herunder bl.a. i fagene Pædagogisk teori, Interkulturel pædagogik og kommunikationsteori. 

 

ID: 164257246