Mette Bengtsson

Mette Bengtsson

Lektor

Forskningsinteresser: Retorik, argumentation, journalistik, medier, demokrati, politisk journalistik, massemedieret politisk debat, medier og medborgerskab, medier og demokrati, politiske kommentatorer, eksperter i medierne, taleskrivning og framing. 

Jeg bevæger mig i krydsfeltet mellem massemedier, journalistik og demokrati og interesserer mig især for, hvordan massemedieret offentlig debat foregår, og hvordan journalister kan bidrage til at kultivere en levende og engagerende politisk debat omkring forskellige emner. I mit arbejde har jeg identificeret, beskrevet og kritiseret nogle af de nyere genrer inden for den politiske journalistik, eksempelvis politiske kommentarer (se fx Bengtsson 2014, 2015, 2016, 2018) og faktatjek (se Bengtsson 2019). Jeg har analyseret sproget i begge genrer med særligt henblik på argumentation og stil for at kunne diskutere genrernes demokratiske og samfundsmæssige funktion og betydning.

Jeg benytter hovedsageligt kvalitative metoder til både indsamling og analyse af tekster, eksemplevis tænkehøjt-læsninger og kvalitative ekspertinterviews til indsamling og retorisk argumentationsanalyse, stilistisk analyse og framinganalyse til analyse. Jeg har udviklet og publiceret artikler om begge dele (se fx Bengtsson 2018, Bengtsson 2019, Bengtsson og Hoff-Clausen 2020). 

Jeg er med i to forskningsprojekter, der har modtaget bevillinger fra FKK og VELUX.

Det ene projekt Cultural publics. A Study of the Opinion- and People’s Pages of Danish Newspapers from 1908-2018 har fået en bevillig på 2,9 millioner fra FKK og ledes af Professor Ida Willig.

Det andet projekt Datafied News Media – Datafied Publics? The Future of Journalism and their Publics in the Age of Datafication har fået en bevillig på 6 millioner fra VELUX og ledes af Lektor Jannie Møller Hartley.    

ID: 5271464