Nanna Koch Hansen
Nanna Koch Hansen

Ekstern lektor

Generelt knytter mine forskningsinteresser sig tematisk til kriminalpræventive og socialpædagogiske indsatser i bredere forstand, ligesom jeg teoretisk udforsker analytiske potentialer inden for poststrukturalisme og socialkonstruktionisme og metodisk er interesseret i konstruktivistiske tilgange til observations- og interviewstudier.

ID: 40096159