Thea Sejr

Thea Sejr

Ekstern lektor

Jeg underviser i mundtlig retorik paa baade Koebenhavns Universitet, CBS og i mit eget firma - primaert stemmebrug. Mine forsknings- og interesseomraader er taleskrivning, fremfoerelse og stemmebrug i forbindelse med personakonstruktion. Jeg har tidligere skrevet om udviklingen af radiostemmer i DR og om oplaesning af Radioavisen. I oejeblikket forsker jeg i hvordan stemmekvaliteten knirk paavirker publikums opfattelse af talerens personlighed.

ID: 122740612