Mia Høj Mathiasson

Mia Høj Mathiasson

Videnskabelig assistent

Aktuel forskning

Projekttitel: Folkebiblioteksarrangementer: historie, udvikling og terminologi 

Projektstart: 15.02.2017

Vejledere: Henrik Jochumsen og Camilla Elisabeth Moring

Tilknyttet forskningsgruppen Arkiver, Biblioteker og Museer

 

Mit ph.d.-projekt udgør en forskningsbaseret beskrivelse af historien, udviklingen og terminologien bag danske folkebiblioteksarrangementer fra 1960’erne til i dag. Således spørger jeg: Hvad er et folkebiblioteksarrangement? Hvad er historien bag denne type biblioteksvirksomhed? Og hvordan har arrangementerne udviklet sig?

Folkebiblioteksarrangementer er et underbelyst forskningsemne og en vigtig del af den danske kulturhistorie, der afspejler folkebibliotekets rolle som samfundsaktør i relation til skiftende tiders demokrati- og kulturforståelse. For mig at se udgør arrangementerne et vigtigt bindeled mellem bibliotekets samlinger og de mellemmenneskelige forsamlinger de medfører.

Formålet med mit ph.d.-projekt er at undersøge folkebiblioteksarrangementer i Danmark før og nu, samt i et internationalt perspektiv. Ambitionen er, med internationale perspektiver, at bidrage til en mere nuanceret og kvalificeret indsigt i denne type biblioteksvirksomhed. Projektet vil bidrage til at kvalificere og nuancere forståelsen af folkebibliotekernes arrangementer for derved bedre at kunne undersøge, evaluere og debattere denne biblioteksvirksomhed fremover.

 

Ph.d.-projektet er en del af det større internationale forskningsprojekt The ALM-Field, Digitalization, and the Public Sphere: https://almpub.wordpress.com/about/

 

Forskningsinteresser:

  • Folkebiblioteker
  • Arrangementsvirksomhed
  • Terminologi og kategorisering
  • Grounded Theory
  • ABM-institutioner

ID: 173273305