Eva Pina Myrczik

Eva Pina Myrczik

Videnskabelig ass.

Mit ph.d. projekt:

Digital museumsformidling i Danmark: en kritisk evaluering af implementering, affordance og impact

Projektperiode: august 2016 - august 2019

Vejledere: Hans Dam Christensen og Casper Hvenegaard Rasmussen

Båret frem af digitale teknologiers udvikling, kulturpolitiske krav, offentlige projektmidler og offentlig-private samarbejder, har museernes digitale formidling udviklet sig hurtigt over knap tre årtier. I stigende grad er det sket med en stærk tro på de digitale mediers muligheder for at formidle oplevelse og oplysning med afsæt i brugerne, som resulterede i mange nye digitale projekter. Men indtil nu eksisterer der ikke nogen generel indsamling og evaluering af alle disse erfaringer.

Mit forskningsspørgsmål lyder: På hvilke måder fremmer digital museumsformidling brugerinddragelse, brugeroplevelse og videndeling?

Ph.d.- projektet er en del af det nationale forsknings- og udviklingsprojekt om innovativ og digital museumsformidling, Vores Museum, støttet af Nordea-fonden og VELUX FONDEN.

Datagrundlaget skabes via en landsdækkende survey blandt modtagere af Kulturministeriets tilskudsordninger og private fondstildelinger. Analysen kontekstualiseres i forhold til eksisterende brugerundersøgelser, resultatkontrakter, kulturpolitiske udredninger og uddybende kvalitative interviews med udvalgte aktører.

 

Tilknyttet forskningsgruppe: Arkiver, Biblioteker og Museer

ID: 164256327