Frederik Emil Appel Olsen

Frederik Emil Appel Olsen

Ph.d. stipendiat

Jeg skriver min ph.d.-afhandling om videnskabsretorik og videnskabelig etos med et særligt fokus på klimavidenskab og forskeraktivisme med lektor Kristine Marie Berg som vejleder. Forud for min ansættelse på Institut for Kommunikation har jeg arbejdet med videnskabsformidling på DTU og Videnskab.dk. Mine forskningsmæssige interesser strækker sig bredt, og ud over videnskabsretorik beskæftiger jeg mig også med retorisk skrivning og politisk retorik og debat. 

ID: 247673864