Stine Thygesen
Stine Thygesen

Ph.d.-studerende

Aktuel forskning

Fra 2017-2020 arbejder jeg på mit ph.d.-projekt, som har arbejdstitlen ’Anbragte børns skolegang. Velfærdsarbejdets praksis og potentialer’

Hvad karakteriserer lærere, pædagoger, socialrådgivere og familieplejeres arbejde med plejefamilieanbragte børn i og omkring skolen?

Mit projekt har til formål at skabe viden om plejebørns skolegang og det pædagogiske arbejde, der retter sig herimod. Projektet er baseret på et etnografisk feltarbejde, hvor jeg dels følger plejefamilieanbragte børn i skolehverdagen og dels følger det tværprofessionelle samarbejde om børnenes skolegang.

Analytisk fokuserer jeg på at beskrive og forstå de forestillinger, forhåbninger og forventninger, der knytter sig til det velfærdsprofessionelle arbejde med børnenes sociale og faglige trivsel i relation til børnenes skolestrategier og forventninger til sig selv.

Med etableringen af et udviklingslaboratorium, bestående af lærere, pædagoger og familieplejere, tænkes praksiskvalificeret vidensomsætning ind i projektets forløb. Laboratoriet ses som en ramme for udvikling, der i første omgang skaber forandrede tænke- og handlemuligheder for de deltagende og i anden omgang faciliterer kollektive forandringer i den pædagogiske praksis.

Projektet er finansieret af Ph.d. Rådet for Uddannelsesforskning og er placeret i Konsortiet for Pædagogik og Velfærdsprofessionelt Arbejde, som er et etableret samarbejde mellem Professionshøjskolen UCC og Københavns Universitet.

Vejleder:

Trine Øland, lektor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Pædagogik

Interesseområder

  • Velfærdsprofessionelt arbejde
  • Sociale og kulturelle processer i familie, opdragelse- og uddannelse
  • Etnografisk feltarbejde
  • Studier relateret til social ulighed

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg har tidligere undervist på BA modul 2 (Psykologiske temaer i pædagogik), BA modul 6 (Pædagogikkens historie), BA modul 8 (Pædagogisk forskningspraksis) og KA modul 2 (Metodiske tilgange til pædagogisk forskning).

I foråret 2018 underviser jeg ikke.

Jeg vejleder gerne BA-projekter inden for mine interesseområder og inden for de områder, som jeg tidligere har undervist i.

ID: 138358338