Henriette Roued

Henriette Roued

Lektor

Jeg kan kontaktes på tlf.: +4535321383 (nummeret foroven virker ikke mere)

Besøgsadresse: Søndre Campus (Amager), 14.4.24

 

 

Min aktuelle forskning handler om slægtsforskere og deres arbejde med kulturarven, især på digitale platforme.

Seneste udgivelse beskriver en undersøgelse af netop dette i en dansk kontekst. Den videnskabelige artikel er på engelsk og kan læses frit på nettet.  

Roued, H., Castenbrandt, H., & Revuelta-Eugercios, B. A. (2022). Search, save and share: family historians’ engagement practices with digital platforms. Archival Science. https://doi.org/10.1007/s10502-022-09404-4

Spørgsmålene til vores spørgeskemaundersøgelse kan findes oversat til engelsk her (link til spørgsmål).

 

Tag gerne kontakt for oplæg eller udtalelser om digital slægtsforskning eller mine relaterede forskningsemner.

Henriette Roued (@henrietteroued)

 

Note om mit efternavn: På trods af alle vokalerne, så kan man finde navnet "Roued" flere hundred år tilbage, på tværs af Danmark, med regionale variationer (f.eks. Roud, Roved, Rohde, Raaed). Jeg foretrækker udtalen "Rowed" (lyder som showet) eller på engelsk "Road" (som i det man kører på).

 

 

Primære forskningsområder

Digital Kulturarv

 • Online deltagelse i kulturarv (så som slægtsforskning)
 • Åbne Data og digitalisering i kulturarv
 • Digital AMB (Arkiver, Museer, Biblioteker) 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Fag jeg underviser I:

 • Digital Kulturarv (efterår 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
 • Informationsorganisering og -analyse (efterår 2021, 2022, 2023)
 • IT i Organisationer (forår 2020, 2021, 2023, 2024)

Vejlederbrev:

For at sikre klarhed vedrørende gensidige forventninger i forbindelse med vejledning af større opgaver, kan det være en fordel at kende mit syn på min funktion som vejleder.

Følgende gælder for alle opgaver jeg vejleder.

 • Vejledning sker efter aftale og på initiativ fra den/de studerende. Jeg opfordrer dog alle mine studerende til at opsøge den vejledning de er blevet tildelt.

 • Inden man kommer til vejledning forventer jeg senest dagen før, kl. 8.00, at have modtaget en mail hvor det fremgår hvad din/jeres problemformulering er, hvor langt du/I er kommet med din/jeres opgave og hvad du/I gerne vil have vejledning om. Dvs. enten en dagsorden for vejledningsmødet, eller nogle konkrete spørgsmål eller udfordringer som ønskes diskuteret.

 • Jeg læser ikke hele opgaver, men gerne korte tekstuddrag. Problemformuleringer læser jeg gerne flere udgaver af og jeg vil meget gerne snakke om din/jeres litteraturliste. Det er en stor fordel hvis I bruger et referenceværktøj som f.eks. Zotero. 

 • Jeg kan selvfølgelig kontaktes på e-mail. Min adresse er roued@hum.ku.dk. Jeg vejleder dog helst ikke på mail, så hvis du/I som studerende ikke har mulighed for fysiske møder, kan telefonisk vejledning eller Zoom-møder aftales i stedet.

Mine forventninger til dig/jer som studerende er:

 • At du/I arbejder seriøst og ansvarligt.

 • At du/I overholder vores aftaler, og i god tid melder afbud hvis du/I er forhindrede.

 • At du/I forbereder jer til vejledningen og sørger for at sende materiale og spørgsmål du/I ønsker feedback på i ordentlig tid før vejledning (se ovenfor).

 • At du/I angiver status for den evt. tekst jeg skal forholde mig til på vores møde – dvs. er der tale om en skitse, et udkast, eller en (næsten) færdig tekst?

Du/I kan forvente af mig

 • At jeg er forberedt, og har læst og tænkt over det materiale som du/I ønsker vejledning på.

 • At jeg forholder mig konstruktivt til din/jeres opgave.

 • At jeg er her for at hjælpe og vejlede dig/jer.

Teksten, arbejdet, initiativet og ansvaret for produktet er dit/jeres. Du/I må spørge mig om hvad som helst i forbindelse med jeres opgaver, men valgene må du/I selv træffe. Du/I er med andre ord den udfarende kraft i samspillet mellem os. Det er således dig/jer, der vælger hvad vejledningen skal bruges til.

Vedrørende timeforbrug og antallet af møder er der fastlagt en norm fra KU. Normen varierer alt efter uddannelse, semester og opgavetype, så vi aftaler derfor indbyrdes hvor mange møder du/I har brug for inden for rammerne af den givne norm.

Med ønsket om et godt samarbejde,

Henriette

 

ID: 108813274