Henriette Roued-Cunliffe
Henriette Roued-Cunliffe

Lektor

Jeg er lektor i digital humaniora med en baggrund i arkæologisk IT.

Jeg har min bacheor i Forhistorisk Arkæologi (Aarhus University), med ekstra kurser i GIS og Java programmering som Erasmus udvekslingsstuderende (University of Leicester). Efterfulgt af en MSc i Arkæologisk IT (University of Southampton), hvor jeg kom i gang med at udvikle webservices/APIs til kulturarvsdata, og en DPhil (University of Oxford), hvor jeg eksperimenterede med Decision Support Systems og andre digitale værktøjer, der kunne støtte akademikere der læser håndskrevne tekster, bl.a. latinske tekster fra Vindolanda.

Mine forskningsinteresser er åbne kulturarvsdata samt hvordan amatører, folk der laver håndarbejde og håndværk, gør-det-selv kultur (DIY culture) og andre borgere deltager i kulturarven on og offline. 

Jeg er meget interesseret i at høre fra forskere, studerende og andre aktører med en interesse i disse emner.

@henrietteroued

Primære forskningsområder

 • Autodidaktisk Informationsadfærd
 • Hverdagsinformationssøgning (ELIS)
 • Gør-det-selv (GDS) Kultur 
 • Kulturarvsdata og åben data (web services)
 • XML og Markup
 • Crowdsourcing og uddannelse

Undervisnings- og vejledningsområder

I foråret 2017 underviser jeg i: 

Praksisfelter - information og organisering (4. sem, valgfag)

Tager udgangspunkt i åbne data indenfor forskellige felter.

Computer-mediated communication (6. sem, valgfag)

Delvist e-læringskursus i København og Aalborg. 

Komunikation over internettet med fokus på institutioner, organisation og hverdagslivet. 

I efteråret 2016 underviser jeg i:

Undersøgelsesdesign - kultur og medier (3. sem, valgfag)

Undersøgelsesmetoder i forhold til culture 3.0, DIY culture, og digital natives

I foråret 2016 underviste jeg i:

Praktisk Webformidling (KA valgfag)

Med emner som: dialog på nettet, formidling vs. marketing på sociale medier, Wikipedia til formidling

I efteråret 2015 underviste jeg i:

Digitale Videnssystemer (3. Sem, obligatorisk)

Inkludere emner som: Markup, XML, TEI, DC, Crowdsourcing, Internettets historie, Semantic web og Web services.

I foråret 2015 underviste jeg i:

GDS kultur og kulturinstitutioners rolle (4. Sem valgfag)

Inkludere emner som: Autodidaktisme, GDS kultur, informationsadfærd, kulturinstitutioner

Videnskabsteori og metode (4. Sem)

Inkludere emner som: Digital Humanities, statistik for humanister, twitteranalyse

Praktisk Webformidling (KA valgfag)

Inkludere emner som: How-to videoer, brug af sociale medier, CMS, dialog på nettet

I efteråret 2014 underviste jeg i:

Digitale Videnssystemer (3. Sem)

Inkludere emner som: Markup, XML, TEI, DC, Crowdsourcing, Internettets historie, Semantic web og Web services.

Vidensstyring (5. Sem)

Inkludere emner som: eGovernment, Digitaliseringen, Offentlige IT systemer, Åben data, Sikkerhed og loven.

 

 Vejledningsemner:

 • Sociale netværk (internetkultur, forum, blogging og sociale medier)
 • Gør-Det-Selv kultur og autodidaktisme i informationsadfærd
 • Kulturarv og kulturformidling
 • Kulturarvsdata, offentlig data systemer, åben data og web services
 • Markup og XML
 • Tagging, Folksonomy og Crowdsourcing

 

Vejlederbrev:

For at sikre klarhed vedrørende gensidige forventninger i forbindelse med vejledning af større opgaver, kan det være en fordel at kende mit syn på min funktion som vejleder.

Følgende gælder for alle opgaver jeg vejleder.

 • Vejledning sker efter aftale og på initiativ fra den/de studerende. Jeg opfordrer dog alle mine studerende til at opsøge den vejledning de er blevet tildelt.

 • Inden man kommer til vejledning forventer jeg senest dagen før, kl. 14.00, at have modtaget en mail hvor det fremgår hvad din/jeres problemformulering er, hvor langt du/I er kommet med din/jeres opgave og hvad du/I gerne vil have vejledning om. Dvs. enten en dagsorden for vejledningsmødet, eller nogle konkrete spørgsmål eller udfordringer som ønskes diskuteret.

 • Jeg læser ikke hele opgaver, men gerne tekstuddrag. Problemformuleringer læser jeg gerne flere udgaver af og jeg vil meget gerne snakke om din/jeres litteraturliste. Det er en stor fordel hvis I bruger et referenceværktøj som f.eks. Zotero. 

 • Jeg kan selvfølgelig kontaktes på e-mail. Min adresse er roued@hum.ku.dk. Jeg vejleder dog helst ikke på mail, så hvis du/I som studerende ikke har mulighed for fysiske møder, kan telefonisk vejledning eller Skype-møder aftales i stedet.

 • Du/I må gerne fortælle hvilket ambitionsniveau du/I har - men jeg kan naturligvis ikke love at man får den karakter man stræber efter. Men det er fint at få afklaret, både med sig selv og med mig hvor meget man vil arbejde, og hvilket resultat man stræber efter.

 

Mine forventninger til dig/jer som studerende er:

 • At du/I arbejder seriøst og ansvarligt.

 • At du/I overholder vores aftaler, og i god tid melder afbud hvis du/I er forhindrede.

 • At du/I forbereder jer til vejledningen og sørger for at sende materiale du/I ønsker feedback på i ordentlig tid før vejledning (se ovenfor).

 • At du/I angiver status for den evt. tekst jeg skal forholde mig til på vores møde – dvs. er der tale om en skitse, et udkast, eller en (næsten) færdig tekst?

Du/I kan forvente af mig

 • At jeg er forberedt, og har læst og tænkt over det materiale som du/I ønsker vejledning på.

 • At jeg forholder mig konstruktivt til din/jeres opgave.

 • At jeg er her for at hjælpe og vejlede dig/jer.

Teksten, arbejdet, initiativet og ansvaret for produktet er dit/jeres. Du/I må spørge mig om hvad som helst i forbindelse med jeres opgaver, men valgene må du/I selv træffe. Du/I er med andre ord den udfarende kraft i samspillet mellem os. Det er således dig/jer, der vælger hvad vejledningen skal bruges til.

Vedrørende timeforbrug og antallet af møder er der fastlagt en norm fra IVA. Normen varierer alt efter uddannelse, semester og opgavetype, så vi aftaler derfor indbyrdes hvor mange møder du/I har brug for inden for rammerne af den givne norm.

Med ønsket om et godt samarbejde,

Henriette Roued-Cunliffe

 

ID: 108813274