Andrea Veggerby Lind

Andrea Veggerby Lind

Ph.d.-stipendiat

Psykologiske processer spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, både når det kommer til motivation og modstand.

Vores identitet, for eksempel vores kulturelle verdenssyn, motiverer os til at fortolke ny information på en bestemt måde. Hvis et budskab virker truende for éns identitet, har vi en stærk tendens til at afvise informationen, uanset hvor irrationelt det måtte være. Det ses tydeligst i den ideologibestemte klimaskepticisme i USA.

For at kunne sikre effektiv og bredtfavnende klimakommunikation i Danmark, er det vigtigt at forstå hvordan frames kan pårvirke forskellige grupper i den danske befolkning.

Jeg er PhD-stipendiat på Institut for Kommunikation, og mit projekt har titlen Inclusive Climate Communication. I min forskning undersøger jeg netop, hvordan identitet spiller sammen med opfattelser af klimaforandringerne og holdninger til, hvordan vi håndterer dem.

Jeg anvender kvantitative metoder i kontaktfladen mellem socialpsykologi, videnskabskommunikation og computermodellering til at identificere identitetsfaktorer, der kan trigge uoverlagt modstand mod klimavidenskab.

Jeg er tilknyttet Sektion for Filosofi, og bliver vejledt af Klemens Kappel (professor i filosofi) og Thomas Morton (professor i psykologi).

Primære forskningsområder

  • Klimapsykologi
  • Videnskabskommunikation 
  • Motiveret tænkning
  • Identitetsforskning 
  • Netværksanalyse 
  • Segmenteringsanalyser

ID: 247670828