Stine Saaby Bach
Stine Saaby Bach

Ph.d.-studerende

Jeg arbejder på en PhD, som er finansieret af PhD-rådet for uddannelsesforskning i et konsortiesamarbejde mellem KU og UCC.

I projektet sættes børn med social angst i relation til folkeskolens forståelse af socialitet og det pædagogiske arbejde omkring læring og sociale kompetencer. Der søges indsigt i de socialitetsforståelser, skolen afspejler og reproducerer, ud fra en tese om, at disse både kan fostre og være særligt vanskelige at imødekomme for socialt angste. Social angst behandles analytisk som en social patologi; en uoverensstemmelse mellem en gruppe elevers psykosociale formåen og den sociale normalitet i en given kontekst.

Dette undersøges med afsæt i en diskursanalytisk optik, hvor det på baggrund af officielle dokumenter og interviews med lærere fremdrages, hvordan det socialt kompetente barn og den ønskelige/ normale socialitet forstås. Den metodiske hovedvægt lægges på en række biografiske fortællinger fra socialt angste unge, der belyser deres oplevede skolegang, i relation til de strukturelle og diskursive rammer, de blev stillet til rådighed. Teoretisk berammes projektet af Foucault, mens der i diskursanalysen trækkes på forskellig samtidsdiagnostik (netværks- og præstationssamfund mv.) og i den biografiske analyse på interaktionismen (Mead, Goffman m.fl.).

Vejleder indenfor Foucault, diskursanalyse, normalitet og afvigelse, sociale patologier, patologisering, social interaktionisme, Bourdieu og andre perspektiver af sociologisk pædagogisk observans. 

ID: 174418870