Franziska Marquart

Franziska Marquart

Tenure Track Adjunkt

Jeg forsker i kommunikationsvidenskab og medievidenskab med særlig interesse i politisk kommunikation, digitale medier, visuel kommunikation og medieeffekter. I øjeblikket er jeg involveret i det internationale H2020 'Invent' projekt, hvor vi undersøger europæiske borgeres forståelse af og deltagelse i kulturelle aktiviteter og studerer kulturens rolle i den moderne, globaliserede og digitaliserede verden. Som medlem af det danske 'Invent'-team er jeg primært involveret i indsamling og analyse af digitale data via webskrabning. Mellem 2016 og 2020 arbejdede jeg som post doc i 'Europinions' -projektet ved Amsterdam School of Communication Research, hvor vi undersøgte årsagerne til og konsekvenserne af offentlighedens holdning til EU.

Meget af mit arbejde vedrører de ændringer i borgeres moderne liv, som følger med de stigende udfordringer forbundet med globalisering og digitalisering. Jeg har været involveret i forskning i ungdommens digitale mediebrug og deltagelse, interpersonelle politiske diskussioner online og den medierende rolle, som følelser spiller for politisk markedsføring på sociale medier. Jeg har også studeret opfattelser af mis- og disinformation og arbejdet med populisme og immigrationskritiske holdninger. I mange af mine studier anvender jeg eksperimentelle forskningsmetoder, surveys, large-scale content analyses og eye tracking, og jeg bruger primært kvantitative metoder til dataindsamling og analyse. Jeg har undervist i BA og MA kurser om f.eks. meningsdannelse i det digitale samfund, strategier og konsekvenser af public service-meddelelser, politisk reklameindhold og dets konsekvenser, politisk valgdækning, og visuel kommunikation.

 

Primære forskningsområder

- Politisk kommunikation

- Valgkampagner og politisk reklame

- Politisk journalistik

- Digitalt medie

- Visuel kommunikation

ID: 253773036