Morten Ebbe Juul Nielsen

Morten Ebbe Juul Nielsen

Lektor

Medlem af:

  Lektor på filosofi (HUM. MEF) og delvist udlånt til IFRO - institut for Fødevare og ressoruceøkonomi (SCIENCE)

  Har arbejdet bredt indenfor praktisk filosofi (moralfilosofi, politisk filosofi, bioetik, virksomhedsetik og retsfilosofi) med hovedinteresse i spørgsmål om legitimitet og belutninger givet grunlæggende pluralisme og uenighed. Har de seneste år arbejdet med en række spørgsmål vedrørende sundhed og filosofi, herunder spørgsmål om personligt ansvar, samtykke og lignende.

  Impact

  Det Humanistiske Fakultet bruger min forskning som eksempel på den impact, humanistiske forskere har i samfundet.
  Læs casen: Praktisk filosofi styrker sundhedsdebat

  Primære forskningsområder

  Politisk filosofi, anvendt etik, moralfilosofi

  Aktuel forskning

  Arbejdet pt. på en række papers der udspringer af 2016 projekterne GO Governing Obesity og Global Genes, Local concerns. Fremadrettet arbejder jeg på emner om legitimitet, paternalisme og den 4. industrielle revolution.

  Interesseområder

  Politisk filosofi, anvendt etik, moralfilosofi.

  Særlig interesse i forholdet mellem stat og individ og mellem politik og moral bredt forstået.

  Undervisnings- og vejledningsområder

  Praktisk filosofi bredt forstået.

  Særlige områder: Politisk filosofi (særlig kontemporære teorier), filosofi og sundhed/folkesundjhedsvidenskab ("Public health ethics") diskussioner af legitimitet, fordelingsretfærdighed, individuel frihed, samtykke, anvendt filosofi/etik, CSR/virksomhedsetik, organisationsteori, retsfilosofi, normativ teori, multikulturalisme.

  ID: 916809